Foto: Illustrasjon fra Enova

Enova satser stort på hydrogen til maritim sektor

Enovas ferske støtteprogram «Hydrogenproduksjon til maritim transport 2027» skal sikre lønnsomhet for hydrogenprodusentene. Flere innspill fra NHF er tatt til følge. De første anleggene skal kunne produsere hydrogen til norske fartøy i 2027.

29 april 2024

- Skal vi nå nullutslipp innen 2050, må det skje nå, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad i en pressemelding fra Enova
 
- Vi ser et momentum i bransjen akkurat nå, og det gir oss styrket tro på at vi sammen vil lykkes. Når selskapene nå kan få opptil 80 prosent i støtte både til produksjonsanlegg og fartøy, er det nok enda flere som kan være fremoverlente. Forrige søknadsrunde demonstrerer at mange aktører ønsker å satse, noe som er helt avgjørende for å få dette til, sier Nakstad i Enova i pressemeldingen.

- Enova har lyttet til bransjen

- Jeg vil berømme Enova for god dialog med markedet i forberedelsen av programmet, og det er gledelig at mange av våre innspill er tatt hensyn til, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen. 
 
NHF har fått flere gjennomslag i de endelige programkriteriene:  

  • Investeringsbeslutning senest 12 måneder etter tilsagn, mot tre måneder i forslaget
  • Intensjonsavtale med kunder på minst 1.500 tonn per år innen utgangen av 2030 (mot 5 tonn per dag i utkast)
  • Hvorvidt lokasjon og kundegrunnlag gir muligheter for fremtidig oppskalering av produksjonen, eller produksjon av andre hydrogenbærere enn det som planlegges i første fase av prosjektet

Mer realistisk krav til investeringsbeslutning

NHFs medlemmer har vært tydelige på at det ville være utfordrende å oppfylle den foreslåtte fristen for investeringsbeslutning på tre måneder etter signering av tilskuddsavtale. 

- Vi er glade for at Enova har hørt på våre innspill også der og nå setter fristen til 12 måneder etter offentliggjøring av tilsagn. Med det er en potensiell barriere ryddet av veien, sier Telnes Wilhelmsen. 
 
Enova har også endret kravet til intensjonsavtale med kunder. Her var det foreslått krav om minimum 5 tonn per dag. Det er nå endret til 1.500 tonn per år innen utgangen av 2030, også det er i tråd med NHFs innspill. 
 
NHF har også påpekt at det er av stor betydning at Enovas støtteordninger legger til rette for oppskalering av hydrogenproduksjon i takt med markedets behov. Enova har nå tatt inn i evalueringen av forretningsplanen et punkt om hvorvidt lokasjon og kundegrunnlag gir muligheter for fremtidig oppskalering av produksjonen, eller produksjon av andre hydrogenbærere enn det som planlegges i første fase av prosjektet.

Viktig avklaring om CO2-kompensasjon

Regjeringen ble i mars enig med industrien om en ny ordning for CO2-kompensasjon. Miljødirektoratet arbeider nå med en forskrift, som etter planen skal sendes på høring i juni. Ett av spørsmålene som der skal avklares er hvordan ordningen kan spille sammen med Enovas støtteordninger. I sitt nye program har Enova allerede gjort en slik avklaring ved å slå fast at alle prosjekter som støttes gjennom programmet vil kunne være berettiget støtte gjennom CO2-kompensasjonsordningen. Enova vil godta at prosjektene mottar slik støtte, og dette trengs ikke omtales nærmere i prosjektsøknaden. 

- Dette er gode nyheter og en viktig avklaring. Det at prosjektene kan få både Enova-støtte og CO2-kompensasjon tror vi vil bidra til at flere vil søke støtte og at vi raskere kan komme i gang med utslippskutt i denne viktige sektoren, sier Telnes Wilhelmsen.
 
Søknadsfrist: 5. september 2024. 
Søkerwebinar 30. mai kl 12.00 i regi av Enova.

- Jeg vil berømme Enova for god dialog med markedet i forberedelsen av programmet, og det er gledelig at mange av våre innspill er tatt hensyn til.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen