Enova gir støtte til fire nye hydrogenstasjoner

Enova melder i dag at de gir støtte til at Uno-X Hydrogen kan bygge fire nye hydrogenstasjoner: to nær Trondheim, en i Fredrikstad og en mobil hydrogenstasjon i Akershus. Dermed blir også Østfold nytt fylke på hydrogenkartet.

28 nov. 2018
 
Illustrasjonsfoto av Uno-Xs hydrogenstasjon på Hvam som ble åpnet i forrige uke (Foto: Uno-X Hydrogen).

Med i overkant av 24 millioner i Enova-støtte skal Uno-X Hydrogen etablere to hydrogenfyllestasjoner i Trondheimsområdet, én i Fredrikstad og én mobil hydrogenstasjon.

På veien mot lavutslippssamfunnet må ulike teknologier prøves ut for å bringe utslippene fra transportsektoren ned. I tillegg til å støtte etablering av hurtigladestasjoner, tilbyr Enova derfor også støtte til hydrogenstasjoner gjennom årlige utlysinger. I år går støtten til fire prosjekter i regi av Uno-X Hydrogen for etablering av nye fyllestasjoner.

– For å nå våre klimamål er det helt nødvendig å få ned utslippene fra transporten drastisk. Suksessen i Norge for elbilene er oppløftende og viser hvor raskt endring kan skje. Det er ingen tvil om at hydrogen vil være viktig for at Norge skal nå klimamålene våre og på sikt bli et nullutslippssamfunn. Vi trenger en stor satsning på framtidas energiløsninger, og fire nye fyllestasjoner for hydrogenkjøretøy er et godt skritt på veien, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Gjennom å støtte noen utvalgte fyllepunkter ønsker vi å bidra til at Norge bygger erfaringer rundt bruk av hydrogen i transportsektoren. Slik legger vi til rette for en balansert vekst i hydrogenmarkedet når tilgangen på kjøretøy etter hvert tar seg opp. De nye stasjonene til Uno-X Hydrogen vil bidra til kompetansebygging både hos eierselskap, leverandører og brukere, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Flyttbar stasjon - testes først i Osloregionen, så korridorstasjon

I tillegg til de tre stasjonene i Trondheim og Fredrikstad vil Uno-X Hydrogen etablere en mobil hydrogenstasjon i Akershus som skal sikre forsyningen av hydrogen i en mellomfase til det etableres nok hydrogenstasjoner i fylket. Deretter planlegger Uno-X Hydrogen å bruke stasjonen som en korridorstasjon for å knytte sammen Vestlandet og Østlandet.

Det betyr at Akershus (igjen) snart vil ha fire hydrogenstasjoner. Med den mobile hydrogenstasjonen vil Uno-X Hydrogen sikre forsyningen av hydrogen i en mellomfase til det etableres nok hydrogenstasjoner i fylket. I Oslo kommune jobbes det også med etablering av flere energistasjoner, men det er per i dag ikke sikret hvor mange som får hydrogenfylling.

– Den flyttbare fyllestasjonen er spesielt interessant for oss. Det at stasjonen er flyttbar gjør den spesielt godt egnet til å bidra til å bygge opp små markeder og øke driftssikkerheten på andre stasjoner. Vi tror det er viktig å bygge kompetanse og erfaring på dette området, sier Nakstad.

De fire hydrogenstasjonene skal være i drift senest 1. september 2020. Enova bekrefter at det vil være mulig å søke om støtte til bygging av fyllestasjoner også i 2019.

Norsk Hydrogenforum gratulerer Uno-X Hydrogen med bevilgningen - som blir et viktig tilskudd for en nasjonal utrulling. Samtidig mener vi at vi nå må få fart på den videre utviklingen, med tydelige signaler fra myndighetene om konkret sammenknytning av storbystasjonene som nå vil vokse fram. Det betyr at det må utvikles flere korridorstasjoner, i raskere tempo enn det løpet Enova nå legger opp til.