Foto: Enova

Enova åpner for programmene «Hydrogen i fartøy» og «Ammoniakk i fartøy»

Enova opplyser at de har oppdatert søknadsdokumentene og at søknadssenteret åpnet 15. februar 2024. – Svært gledelig at Enova har lyttet til innspill fra hydrogennæringen og dobler støttebeløpet, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

07 feb. 2024

- Etter mange verdifulle innspill fra aktører i markedet ser vi nå frem til å ta imot flere gode søknader, sier seniorrådgiver for maritim transport i Enova, Elin Ulstad Stokland.  
 
Maksimalt støttebeløp er økt fra 150 millioner kroner til 300 millioner kroner, som er det NHF anbefalte i vårt innspill.  

– Det er svært gledelig at Enova har lyttet til innspill fra hydrogennæringen og dobler støttebeløpet, slik at det tas hensyn til prisveksten i markedet. Det er også veldig bra at programmene lanseres så tidlig på året. Vi oppfordrer aktørene til å sette seg inn i kriteriene og søke relevant program, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

- Vi er dessuten veldig fornøyde med at Enova har endret formelen for utregning av kostnadseffektivitet i tråd med innspill fra NHF, sier Telnes Wilhelmsen. 
 
 I det opprinnelige forslaget var det foreslått å regne Støttekroner [NOK] / dødvekttonn [tonn]. Dette ville vært en ulempe for de skipene som har lavt dødvekttonn. Enovas nye formel Støttekroner [NOK] / installert effekt motor(er)* [kW] er i henhold til NHFs forslag. Slik vil investeringsstøtten følge størrelsen på anlegget som installeres, fremfor størrelsen på fartøyet.

Det er gjort viktige oppdateringer i rangeringskriteriene, og disse kan finnes i dokumentet «Programkriterer» på lenkene under. Samme sted kan man også se video som veiledning til søknadsprosessen.

Første søknadsfrist er 22. mars 2024.
 
Les mer og søk «Hydrogen i fartøy» 
 
Les mer og søk «Ammoniakk i fartøy» 

– Det er svært gledelig at Enova har lyttet til innspill fra hydrogennæringen og dobler støttebeløpet, slik at det tas hensyn til prisveksten i markedet. Det er også veldig bra at programmene lanseres så tidlig på året. Vi oppfordrer aktørene til å sette seg inn i kriteriene og søke relevant program, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.