Enorm interesse for europeisk hydrogensamarbeid

Enorm interesse for europeisk hydrogensamarbeid

NHFs informasjonsmøte med Enova om den europeiske satsingen for innovasjons- og industrisamarbeid (IPCEI) for hydrogen samlet 90 deltakere.

14 jan. 2021

Enovas Arve Solheim og Sigmund Ø. Størset informerte om IPCEI-ordningen som Norge nå er blitt en del av.

– Vi opplever en helt enestående interesse for den europeiske satsingen, som Norge nå er blitt en del av. At vi samler så mange deltakere fra industrien, transportsektoren og forskningen viser hvor stor betydning IPCEI har for hydrogenbransjen, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Hun forteller at IPCEI er et omfattende samarbeidsprosjekt som skal koordinere innspill fra hele 22 medlemsland i EU, samt Norge.

– Det er krevende å få en fullstendig oversikt over hva IPCEI innebærer og hvordan den videre prosessen vil bli. Vi er takknemlig for at Enova holdt et veldig bra innlegg. De svarte også velvillig på en rekke gode spørsmål. Jeg har allerede fått tilbakemeldinger på at dette møtet var matnyttig, sier hun.


Kartet viser landene som inngår i IPCEI Hydrogen-samarbeidet. Kilde: Enova

Utvidet mulighet for statsstøtte

Arve Solheim som er Enovas områdeleder for nye markeder, påpeker at det er viktig å være tydelig på hva som gjør de norske prosjektene innovative og hvordan de vil styrke en felleseuropeisk hydrogensatsing.

– Europa ser på denne satsingen som så viktig at ordningen er unntatt fra de ordinære restriksjonene i statsstøttereglene, sier han.

Statsstøtteandelen kan være inntil 100 prosent av merkostnaden for å få en regningssvarende økonomi i prosjektene.

Viser Norges spisskompetanse

Enova har frist til 1. februar for å spille inn Norges prosjekter til IPCEI Hydrogen. Seniorrådgiver Sigmund Ø. Størset holder døren ørlite på gløtt for at Enova kan skyve noe på denne fristen – dersom Tyskland blir forsinket med innmeldingen av sine prosjekter.

Han fortalte at myndighetene ser stor nytte i å få en samlet oversikt over de norske aktørenes prosjektplaner – uavhengig av IPCEI-ordningen.

– Det vil være svært verdifullt å få denne oversikten, ikke minst opp mot regjeringens veikart for hydrogen, sa han.

IPCEI-informasjon har høyeste prioritet

Enova har laget fyldig informasjonsside om IPCEI Hydrogen. Her er alle relevante dokumenter samlet. Opptak fra tidligere IPCEI-webinarer er også tilgjengelige på denne websiden. 

Sigmund Ø. Størset understreket ved avslutningen av møtet at Enova vil gjøre sitt ytterste for å rydde eventuelle uklarheter av veien innen søknadsfristen.

 – Vi vil prioritere å svare på spørsmål om IPCEI-ordningen og søknadsprosessen så raskt som overhodet mulig.