Foto: United Nations COP28

COP28: Enighet om sertifisering for hydrogen og hydrogenderivater

På COP28 har 37 nasjoner blitt enige om å sparke i gang markedet for hydrogen og hydrogenderivater gjennom å harmonisere tekniske sertifiseringer. 

08 des. 2023


Erklæringen understreker behovet for mer internasjonalt samarbeid for å håndtere klimaendringene og få fart på overgangen til grønn energi. Det er også et aspekt å sikre energisikkerheten samtidig som man styrker bærekraftig økonomisk vekst og grønn industri.  

De 37 nasjonene er enige om at en satsing på hydrogen og hydrogenderivater er essensielt for å møte globale energibehov og avkarbonisere industrien. 

Videre er de enige om at det trengs en samkjøring av de tekniske standardene for fornybart og lavkarbon hydrogen for å sikre en internasjonal handel med hydrogen. 

De 37 nasjonene har skrevet under på følgende 5 punkter (les hele saken på hjemmesidene til COP28): 

  1. In order to pave the way for development of a global market renewable and low-carbon hydrogen and hydrogen derivatives, the Participants seek to work towards mutual recognition of their respective certification schemes;
  2. The Participants seek accelerated development of technical solutions to enable mutual recognition of their certification schemes, including through cooperation of the Participants with and under the framework of the International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy (IPHE) and the Hydrogen Technology Cooperation Programme (Hydrogen TCP);
  3. The Participants seek to, where possible, nominate government experts to IPHE and Hydrogen TCP to facilitate the development of relevant solutions for mutual recognition of their certification schemes for renewable and low-carbon hydrogen and hydrogen derivatives;
  4. The Participants may consider further steps to support the process of mutual recognition of certification schemes, including by taking into account the adoption of or consistency with globally recognised standards, such as the ISO methodology for determining the GHG emissions associated with the production and transport of hydrogen;
  5. The Participants intend to monitor progress on cooperation towards mutual recognition of certification schemes on an annual basis.  

De 37 nasjonene er enige om at en satsing på hydrogen og hydrogenderivater er essensielt for å møte globale energibehov og avkarbonisere industrien.