Foto: Denis Lomme © European Union 2023| Den tyske sosialdemokraten Jens Geier har vært rapportør for hydrogen- og avkarboniseringspakken i EU-parlamentet.

Enighet om EUs hydrogen- og avkarboniseringspakke

Rådet og Europaparlamentet ble fredag 8. desember enige om hydrogen- og avkarboniseringspakken, som skal bidra til dekarbonisering av gassmarkedet og etablere et hydrogenmarked. Avtalen er en del av EUs «klar for 55»-pakke.

11 des. 2023

- Veldig glade for at Rådet og Europaparlamentet er kommet til enighet

- Hydrogen- og avkarboniseringspakken inneholder flere tiltak knyttet til hydrogeninfrastruktur og etablering av markedsdesign. Den er derfor særdeles viktig, og vi er veldig glade for at Rådet og Europaparlamentet nå er kommet til en foreløpig enighet, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.

En av nyvinningene er et nytt og uavhengig nettverk for operatører av rørledninger, European Network of Network Operators of Hydrogen (ENNOH). ENNOH skal koordinere planlegging, utvikling og drift av EUs hydrogeninfrastruktur.

- Norge må bli med i ENNOH fra starten av

- Som mulighetsstudien til Gassco og dena har vist, er det mulig å bygge et hydrogenrør fra Norge til Tyskland innen 2030. Det er derfor svært viktig at Norge er med i ENNOH fra starten, slik at vi kan delta i koordineringen av Europas hydrogeninfrastruktur, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Definisjonen av lav-karbon hydrogen ventet innen 12 måneder

Mens det i sommer kom en etterlengtet avklaring rundt definisjonen av fornybart hydrogen, gjenstår fremdeles den delegerte rettsakten for definisjon av lav-karbon hydrogen. I tillegg til norsk hydrogen produsert fra naturgass med karbonfangst og -lagring, kan flere andre teknologier som metanpyrolyse og hydrogen fra kjernekraft inngå i denne definisjonen.

En beslutning rundt definisjonen skal tas senest 12 måneder etter at hydrogen- og avkarboniseringspakken er trådt i kraft.

- Definisjonen på lav-karbon hydrogen må komme så snart som mulig

- Denne skulle vi gjerne sett komme tidligere. Selv om de norske hydrogenprosjektene som er basert på naturgass med karbonfangst og -lagring har svært lave CO2-utslipp og er godt innenfor EUs foreslåtte grense, er det viktig at definisjonen kommer så snart som mulig, slik at bedriftene får nødvendig klarhet til å gå videre med sine prosjekter, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Hydrogen- og avkarboniseringspakken vedtas endelig i Rådet og Parlamentet så snart reformen av EUs elektrisitetsmarkedsdesign er ferdigstilt.

Les Rådets pressemelding om avtalen her.