Enige om å etablere hydrogenklynge

Et tjuetalls norske hydrogenaktører ble mandag 17. juni enige om å gå videre med arbeidet for å danne en egen næringsklynge for hydrogen.

17 juni 2019


Hydrogenaktørene som møttes på Gardermoen 17. juni vil opprette en egen næringsklynge for å sette fart på den industrielle utviklingen.

– Så langt har vi bare fått gode tilbakemeldinger fra bransjen, sier direktør Daniel Ras-Vidal i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Sammen med styreleder Steffen Møller-Holst i NHF – Norsk Hydrogenforum, lanserte han ideen om å etablere en nasjonal hydrogenklynge, under Hydrogenkonferansen for tre uker siden.

Mandag 17. juni inviterte de den norske hydrogenbransjen til Gardemoen, der det ble holdt oppstartsmøte for hydrogenklyngen. Forsamlingen ga unison tilslutning til initiativet. Initiativtakerne ble oppfordret til å gi full gass for å etablere næringsklyngen.

 

Bredt engasjement

– Vi er veldig godt fornøyd med responsen fra hydrogenindustrien, som ser verdien i å jobbe gjennom en klynge for å akselerere utviklingen, både i Norge og globalt, sier Ras-Vidal.

Staben I Kunnskapsbyen og NHF vil nå sette i gang med den praktiske gjennomføringen av dette oppdraget. Delegatene på oppstartsmøtet oppnevnte en styringsgruppe bestående av; Steffen Møller-Holst (Sintef), Nina Hjorth (Ballard), Arnstein Norheim (Norsk Energi) og Vegard Fredheim (Hexagon). I tillegg blir det plukket et knippe deltakere til styringsgruppen fra NHFs styre.

– Vi er veldig godt fornøyd med responsen fra hydrogenindustrien, som ser verdien i å jobbe gjennom en klynge for å akselerere utviklingen, både i Norge og globalt, sier Daniel Ras-Vidal.

 

Klynge i drift fra årsskiftet

Innen 6. september tas det sikte på å levere en søknad til det nasjonale Arena-programmet om økonomisk støtte til hydrogenklyngem. Målet er å ha en operativ hydrogenklynge i full drift fra årsskiftet.

– Dette innebære mye arbeid gjennom sommeren, men det er vi forberedt på. Dette skal vi klare, sier NHFs generalsekretær Kristian E. Vik.