Elvestuen lover flere fyllestasjoner for hydrogenbiler

Eiere av hydrogenbiler kan føle seg trygge på at det kommer flere fyllestasjoner, forsikret klima- og miljøminister Ola Elvestuen, i en debatt på Dagsnytt 18 forrige uke.

24 sep. 2018

Inntil nylig var det seks fyllestasjoner for de om lag 130 hydrogenbilene i Norge. For øyeblikket er det bare to, etter at Hyop stengte alle sine fire, men i tillegg finnes to for busser og lastebiler.

Det innebærer et tilbakeslag for Ola Elvestuens planer om et landsdekkende nettverk, som han var med på å lansere for drøyt to år siden, før han ble klima- og miljøminister.

Men dette tilbakeslaget er bare midlertidig, er Elvestuen overbevist om.

Les også: De lovet hydrogen-stasjoner over hele landet – nå er det bare to igjen av de seks som var

– Satsingen fortsetter

– Satsingen på hydrogen fortsetter – inkludert fyllestasjoner for personbiler. Vi fortsetter arbeidet med et nettverk av fyllestasjoner, understreket han på Dagsnytt 18.

– Uno-X har fortsatt sine to stasjoner og har fått tilsagn om støtte fra Enova for to til. I Trondheim har ASKO bygget en fyllestasjon for tungtransport. Det er også gitt tilsagn om støtte til ti hydrogenbusser i Oslo og Akershus, og også innen skipsfart satses det på hydrogen, fortsetter statsråden.

I den sammenheng kan nevnes at verdens første hydrogentog ble presentert i Tysland på søndag. Nå er to slike tog satt inn i persontrafikken i Niedersachsen. De støysvake nullutslippstogene til Alstom kan komme opp i 140 kilometer i timen og kjøre 1.000 kilometer på full tank.

I 2021 vil togselskapet LNVG motta ytterligere 14 slike hydrogentog fra Alstom.

– Hydrogenbåter og hydrogentog er en ting, men vil hydrogenbilen klare å ta opp konkurransen med elbilen?

– Det er klart at elbilen vil være den drivende bilen i personbilmarkedet, men de som kjøper hydrogenbil skal være trygge på at det vil være mulig å fylle dem i framtida, svarer Elvestuen.

 

Han tror at med 20 fyllestasjoner i første omgang vil behovet til stor grad bli dekket på dette stadiet av utviklingen av et marked for hydrogenbilen.

I fjor ble Elvestuen tildelt hydrogenprisen for 2017 av Norsk Hydrogenforum «for hans mer enn ti års iherdige innsats for å sikre politisk engasjement for en hydrogensatsing i Norge.»

Saken fortsetter under bildet.

Toyota er blant bilprodusentene som satser på hydrogen. Under klimatoppmøtet i San Franciso sist uke, hvor også klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) var blant deltakerne, ble både en personbil og en semitrailer som går på hydrogen, presentert. Foto: Stephen Lam/NTB scanpix

– Snarlig støtte til 30

– Det er ingen tvil om at hydrogen er en viktig del av arbeidet for at Norge skal nå klimamålene våre, og på sikt bli et nullutslippssamfunn, uttalte Elvestuen da han mottok prisen.

– Da trenger vi både en stor satsning på forskning og utvikling, bedre tilgang på fyllestasjoner for hydrogenkjøretøy, og vi vil snarlig sikre støtte fra Enova for de første 30 av disse, fortsatte han.

Så langt har Enova gitt tilsagn om støtte til sju fyllestasjoner for hydrogen. En av dem var det meningen Hyop skulle bygge, men det blir det nå ikke noe av. Enova tar sikte å gi tilsagn til rundt tre nye hydrogenstasjoner innen utgangen av året.

Kilde: https://www.dagsavisen.no/innenriks/elvestuen-lover-fyllestasjoner-for-hydrogenbiler-1.1205381