Foto: Elke Neureuther, StMWi

Delegasjonsreise med hydrogenaktører til Bayern

Et tettere politisk og næringsmessig samarbeid om hydrogen stod på dagorden under Norsk Hydrogenforums delegasjonsreise til Bayern.

27 jan. 2023

I løpet av de to dagene 24. og 25. januar deltok den norske delegasjonen på en politisk rundebordsamtale og besøkte ledende bedrifter som BMW House of research and technolocy, Linde, MAN Energy Solutions og H-TEC Systems.

Den politiske rundebordsamtalen ble ledet av Bayerns næringsminister Hubert Aiwanger, Bayerns minister for internasjonale saker Melanie Huml, samt statssekretær Amund Vik fra Olje- og energidepartementet (OED).

Under samtalen diskuterte politikerne og de deltakende bedriftene hva som skal til for å etablere en norsk-bayersk verdikjede for hydrogen og utforsket områder for industrielt samarbeid.


Statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet, flankert av minister for internasjonale saker Melanie Huml og næringsminister Hubert Aiwanger i delstaten Bayern. Foto: Elke Neureuther, StMWi

NHF og det bayerske hydrogensenteret H2.B signerte en felles avtale om strategisk samarbeid i juni 2022, og benyttet delegasjonsbesøket til å konkretisere samarbeidet. På politisk nivå var det også enighet om å utvikle det gode energipartnerskapet.

Det sosiale høydepunktet var bayersk aften, som samlet 60 representanter fra politikk og hydrogennæringen fra Bayern, Norge og Island for nettverksbygging i Münchens gamleby.

Viktig hydrogenmarked for Norge

Ifølge Menon-rapporten publisert i november 2022, forventer den norske hydrogennæringen at eksportrelatert omsetning vil utgjøre 61 milliarder kroner i 2030. Bayern har laget et imponerende veikart for hydrogen og forventninger til hydrogenbruk i 2040. Den tyske delstaten har dessuten ledende teknologi og ekspertise på en rekke områder.

Norske og bayerske selskaper har store muligheter til å samarbeide i hydrogenmarkedet

– Mulighetene er derfor store for tettere samarbeid mellom norske og bayerske selskaper, som kan bidra til å bygge opp et hydrogenmarked, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i en pressemelding publisert av det bayerske hydrogensenteret H2.B.

Dr. Fabian Pfaffenberger, administrerende direktør ved H2.B, er opptatt av å kunne videreføre det eksisterende samarbeidet med NHF og det gode politiske samarbeidet med Norge. Det bayersk-norske hydrogenforumet vil være en viktig samarbeidsarena.


NHFs kommunikasjons- og myndighetskontakt Tor Kristian Haldorsen og generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen lot ikke muligheten gå fra seg til å ta BMWs hydrogenbil i nærmere øyensyn.

– Vi merker stor interesse for bayersk hydrogenteknologi, ikke minst for nyttekjøretøy. Samtidig er Norge allerede en viktig energileverandør til Tyskland og Bayern og vil være det også i fremtiden, men da som hydrogenleverandør, sier Pfaffenberger.

Samarbeid om tungtransport

Et tema under reisen var også muligheten for å etablere et konkret samarbeid som kan fase inn hydrogenlastebiler på norske veier.

– Forhåpentligvis vil delegasjonsreisen ta oss ett steg nærmere å kunne motta tyske hydrogenlastebiler på norske veier, sier Wilhelmsen.

Ønsker tyske hydrogenlastebiler på norske veier

Samtidig som den norske delegasjonen deltok i politiske diskusjoner, var en norsk-islandsk delegasjon tilknyttet H2Truck-prosjektet også til stede i München. H2Truck har som mål å få 100 hydrogenlastebiler på veiene, og den tilreisende gruppen fikk mulighet til å testkjøre MAN Truck & Bus sine hydrogenlastebiler.

I tillegg til NHF var delegasjonsreisen organisert av H2.B, den norske ambassaden i Berlin, Norsk-Tysk Handelskammer, Innovasjon Norge og det bayerske næringsdepartementet (StMWi).


NHFs seniorrådgiver Jan Carsten Gjerløw ledet en norsk-islandsk delegasjon fra H2Truck-prosjektet som fikk testkjøre MANs hydrogenlastebiler.