Danmark har landet en hydrogenstrategi

Gjennom et bredt politisk forlik har Danmark vedtatt sin første strategi for grønt hydrogen. Den fastholder regjeringens ambisjon om 4-6 GW elektrolysekapasitet innen 2030.

17 mars 2022


– Dette er en historisk beslutning som er avgjørende for fremtidens grønne energisystem, mener Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen.

Et markedsbasert anbud med en tilskuddsordning på 1,25 mrd. DKK, (1,6 mrd. NOK) til hydrogenproduksjon skal bidra til å oppnå målet om elektrolysekapasitet.

Blant de foreslåtte tiltakene er:

  • bedre muligheter for å legge kraftledninger direkte fra sol- og vindparker til hydrogenanlegg,
  • differensierte tariffer for store strømforbrukere
  • økt internasjonalt samarbeid om infrastruktur og standarder.

Spørsmål om sertifikater, gasskvalitet og sikkerhetsstandarder ønskes avklart internasjonalt.

Bedre rammebetingelser

En vesentlig del av strategien handler om å etablere kostnadseffektivt kraftforbruk og en robust hydrogeninfrastruktur. Det blir blant annet mulig å senke tariffer i områder med stor nettkapasitet, hvor det vil være hensiktsmessig å legge hydrogenanlegg.

Det vil også bli mulig å føre kraftledninger direkte til hydrogenanlegg fra havvindparker inntil 15 kilometer fra land, under en «åpen dør-ordning».

De to infrastrukturselskapene Energinet og Evida gis mulighet til å eie og drifte hydrogeninfrastruktur. Det legges dessuten opp til en dialog med Danmarks naboland om etablering av hydrogeninfrastruktur på tvers av landegrensene.

– Regjeringen og forlikspartiene fortjener ros for en omfattende strategi. Den legger opp til å håndtere mange av de utfordringene som bransjen lenge har påpekt, slik som muligheten til å etablere direkte kraftlinjer fra vindmølleparker til elektrolyseanlegg, sier Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen.

Myndighetskoordinering

En egen «taskforce» med et eget sekretariat i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, skal bistå prosjektutviklere, sikre koordinering på tvers av myndigheter, og fjerne eventuelle regulatoriske barrierer for å sikre optimale rammebetingelser

Denne taskforcen skal blant annet bistå prosjektutviklere med plassering av anlegg i forhold til el- og fjernvarmenett, gjøre godkjenningsprosedyrer og saksbehandling enklere, sikre koordinering på tvers av myndigheter, og generelt følge utviklingen i sektoren.