Corvus og Toyota vil samarbeide om brenselceller

Corvus og Toyota vil samarbeide om brenselceller

Corvus Energy vil starte storskala produksjon av brenselcellesystemer for skip, basert på Toyotas brenselcelleteknologi.

01 feb. 2021

Administrerende direktør Geir Bjørkeli i Corvus Energys batterifabrikk på Midtun i Bergen. Foto: Corvus Energy

Corvus samarbeider med Equinor, Norled, Wilhelmsen, LMG Marin, NCE Maritime CleanTech og Universitetet i Sørøst-Norge (UNS) for å utvikle og produsere kostnadseffektive brenselcellesystemer for det internasjonale maritime markedet.

Prosjektet skal installere sitt første brenselcellesystem om bord i et fartøy i 2023, har fått 54 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge. Produktet skal være maritimt sertifisert og kommersielt tilgjengelig fra 2024.

– Det er inspirerende å se at gode partnere finner sammen, og at flere hydrogenprosjekter som dette ser dagens lys, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Hydrogen til maritim transport er helt sentral i omstillingen til utslippsfri transport, påpeker hun. Her har Norge dessuten en unik mulighet til å utvikle en internasjonalt ledende industri – og legge grunnlaget for en betydelig eksport av produkter, teknologi og kompetanse, påpeker hun.

– Samtidig kan vi kutte betydelig i klimagassutslippene våre. Dette åpner også store muligheter for ny verdiskaping i distriktene, sier hun.

Samler teknologiekspertise

Samarbeidet mellom Corvus og Toyota kombinerer norsk maritim kompetanse og japansk brenselcelleekspertise basert på 30 års erfaring med utvikling og produksjon av hydrogen brenselceller for bilmarkedet og andre landbaserte applikasjoner. Partnerskapet mellom Corvus og Toyota skaper en sterk aktør som vil gi en betydelig økning i markedets tilgang til maritime brenselceller.

Med BKK, Equinor og AirLiquide sin planlagte produksjon av flytende hydrogen på Mongstad, og med flere hydrogenfartøy under utvikling de neste fire årene, vil Corus sitt utviklingsarbeid inngå i en komplett verdikjede for hydrogen i Norge.

Dette er i tråd med selskapets visjon om å være ledende leverandør av nullutslippsløsninger til skip, sier administrerende direktør Geir Bjørkeli i Corus Energy.

– Brenselcelleteknologi har nådd et modenhetsnivå der oppskalering av systemer er neste skritt. Toyota er i forkant av utviklingen, og derfor den klart beste partneren for oss, sier Bjørkeli.

Samarbeid om grønne prosjekter

Corus sin nye brenselcelledivisjon vil designe og sertifisere det maritime brenselcellesystemet ved å bruke Toyotas brenselcelleteknologi som byggestein for større systemer, blant annet gjennom et nytt maritimt kontrollsystem, som forener batteri- og brenselcelledriften.

Sterke eiere som Norsk Hydro, Equinor, Shell og BW Group står bak Corvus. USN og NCE Maritime CleanTech vil bidra med kunnskap innen hydrogensikkerhet, mens Equinor, Norled, Wilhelmsen og LMG Marin vil bidra med viktig erfaring fra pågående hydrogenprosjekter.