CCS-satsingen må følges av løft for grønt hydrogen

NHF er glad for regjeringens CCS-satsing – og håper dette blir fulgt opp av en tilsvarende satsing på produksjon av grønt hydrogen.

22 sep. 2020


Fra pressekonferansen der regjeringen laserte sin satsing på fangst, transport og lagring av CO2, gjennom prosjektet "Langskip". Foto: Eirin Larsen, SMK

– NHF ser svært positivt på at det nå investeres i karbonfangs og -lagring, sier NHFs styreleder Steffen Møller-Holst. 

Hydrogenbransjen har store forventninger til olje- og energiminister Tina Brus kommende veikart for hydrogen i Norge. Disse forventningene ble ikke mindre etter pressekonferansen om regjeringens plan for fangst og lagring av CO2 i Norge, der statsminister Erna Solberg, påpekte at hydrogen gir spennende muligheter for Norge – både som energinasjon og teknologinasjon.

– For at hydrogen skal kunne være en lav- eller utslippsfri energikilde, må det produseres med ingen eller svært lave utslipp, ved hjelp av ren kraft eller fra naturgass med CO2-håndtering, sa Erna Solberg.

Statsminsiteren viste også til at hydrogen har fått en sentral rolle i EUs Green Deal.

– Det innebærer at EU vil satse tungt på hydrogen når de skal skape nye arbeidsplasser og vekst etter pandemien. Dette gir muligheter også for Norge, sa hun.

NHFs styreleder Steffen Møller-Holst påpeker at dette ikke bare er et viktig klimatiltak for Norge, men at det også er et steg i riktig retning for å sikre at Norge kan videreforedle norsk naturgass og bli en eksportør av hydrogen til Europa i tiden som kommer.

NHF anmoder om at denne storsatsingen som legger til rette for fremtidig produksjon av blått hydrogen, også må speiles i tilsvarende investeringer i verdikjeder for grønt hydrogen basert på fornybare kilder.

– På den måten vil vi også stimulere til verdiskaping knyttet til fremtidig eksport av hydrogenteknologi fra ledende norske industriaktører, understreker Møller-Holst.

Dette er et standpunkt han også deler med senioringeniør for forretningsutvikling i Statkraft, Geir Magnar Brekke.