Bygger spennende hydrogenpartnerskap

Gjennom en tydelig ansvarsdeling med industrifellesskapet i Hydrogenklyngen, vil NHF få en ny og kraftfull samarbeidspartner.

21 aug. 2019


Hydrogenaktørene som møttes på Gardermoen 17. juni ble enige om å danne en egen næringsklynge for hydrogen. Fra v. i front: Kristian E. Vik, NHF, Daniel Ras-Vidal, direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm, Steffen Møller-Holst, markedsdirektør SINTEF samt styreleder i NHF og Silje Hole, sektordirektør på IFE.

Norsk Hydrogenforum har som hovedoppgave å fremme de miljømessige fordelene med hydrogen som energibærer, blant annet gjennom et konstruktivt samarbeid med myndighetene.

Hydrogenklyngen skal først og fremst fremme innovasjon og markedsutvikling for å posisjonere norsk hydrogenindustri og -bedrifter i et globalt marked.

Som det fremgår av hovedsatsingsområdene under, vil en klyngeetablering utfylle det pågående arbeidet i NHF på en komplementær måte. Samlet sett vil dette styrke den norske hydrogenbransjens utvikling i en tid preget av massiv internasjonal satsing på mange ulike områder.

Norsk Hydrogenforum – myndighetskontakt

 • Medlemmer fra industrien, forskning, akademia, organisasjoner
 • Arbeider opp mot nasjonale og regionale myndigheter for å bidra til en fremtidsrettet industripolitikk på hydrogenfeltet
 • Er en pådriver for innfasing av utslippsfrie teknologiske løsninger basert på hydrogen som energibærer
 • Formidler informasjon til norske aktører og mellom norske og utenlandske aktører innen hydrogenbaserte teknologier ved å organisere orienteringsmøter, seminarer, workshops, og sørge for informasjon i form av nyhetsbrev o.l.
 • Fremmer utdanning, forskning og nyskapning innen hydrogenrelaterte teknologier

 

Hydrogenklyngen – industriutvikling

 • Den nasjonale hydrogenklyngen ledes av industribedrifter
 • Skal bidra til markedsutvikling og verdiskaping gjennom økt samarbeid
 • Øke bedriftenes innovasjonsevne gjennom å initiere flere større utviklings-, test-, og demoprosjekter
 • Styrke bedriftenes globale markedskompetanse og posisjonere norsk hydrogenindustri internasjonalt på en rekke definerte markedsområder
  (les mer i denne one-pageren for Hydrogenklyngen)
 • Felles deltakelse på nasjonale og internasjonale møteplasser
 • Styrke relasjonene til investor- og finansmiljøet
 • Samarbeider tett med det ledende norske forskningssenteret for utslippsfri transport (hydrogen, brenselceller og batterier) – FME MoZEES


Tilslutning til Hydrogenklyngen

Er du interessert i å bli medlem i Hydrogenklyngen?

Klikk her – for å motta mer informasjon eller kommitering for din bedrifts deltagelse. Frist for kommitering er 30. august.