Bygger felles nordisk hydrogensatsing

Norsk Hydrogenforum, Icelandic New Energy, Hydrogen Denmark, Vätgas Sverige og VTT Technical Research Centre of Finland har tatt initiativ til å løfte fram utviklingsprosjekter innen hydrogen i små- og mellomstore bedrifter.

04 mars 2019

Mikko Kotisaari (t.v.) fra VTT Finland, Jón Björn Skúlason fra Icelandic New Energy, Jon Eriksen, Jan Carsten Gjerløw og Kari Kapstad Roen fra Norsk Hydrogenforum, Björn Aronsson fra Vätgas Sverige, Kristian Vik fra Norsk Hydrogenforum, Tejs Laustsen Jensen fra Hydrogen Denmark og Anette Gangnæs fra Norsk Hydrogenforum deltok på kick-off-møtet i Lillestrøm.

De nordiske interesseforeningene for hydrogen har i over ti år hatt et tett samarbeid gjennom Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP).

Partnerskapet er opptatt av å synliggjøre mulighetene for næringsutvikling i Norden knyttet opp mot hydrogen. Gruppen vil anspore til nye, nordiske hydrogensatsinger – og bidra til utvikling av ny næringsvirksomhet – ved å gå inn i et direkte samarbeid med bransjebedrifter.

Et felles nordisk løft

Nordic Innovation som leder partnerskapsprogrammet i Nordisk ministerråd, fremstår som en naturlig samarbeidspartner i forbindelse med SHHPs nye næringssatsing.

Representanter for de fem nordiske hydrogenorganisasjonene har allerede hatt et innledende arbeidsmøte på Kjeller, med sikte på å fremme et konkret prosjektforslag.

– Vi skal møte Nordic Innovation i slutten av mars, for å drøfte den videre framdriften av arbeidet, forteller Jon Eriksen, som er engasjert av Norsk Hydrogenforum for å lede prosjektutviklingen.

Transport peker seg ut

På møtet deltok Jón Björn Skúlason fra Icelandic New Energy, Tejs Laustsen Jensen fra Hydrogen Denmark, Björn Aronsson fra Vätgas Sverige og Mikko Kotisaari fra VTT Technical Research Centre of Finland, mens Kristian Vik, Jan Carsten Gjerløw, Anette Gangnæs, Kari Kapstad Roen og Jon Eriksen representerte Norsk Hydrogenforum.

Partnerskapet ønsker å få opp et nordisk bedriftssamarbeid innen tungtransport og maritime løsninger.

– Slik det nå ligger an ser dette ut til å bli de viktigste områdene vi vil jobbe videre med. I tillegg holder vi døren også på gløtt for en satsing på anleggsmaskiner, som også har et stort potensial innen hydrogen, påpeker Kristian Vik.

 

Nordic Innovation er underlagt Nordisk ministerråd, og er en sentral aktør i implementeringen av det nordiske partnerskapsprogrammet for handels-, industri- og innovasjonssamarbeid. Dette regionale partnerskapet omfatter 26 millioner innbyggere i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og de selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland.