Brukerundersøkelse om alternative drivstoff

Nå kan du bistå SINTEF og Transportøkonomisk institutt med å gjennomføre en pilotundersøkelse om bruk av alternative drivstoff i den norske transportsektoren.

26 nov. 2019


SINTEF og Transportøkonomisk institutt vil undersøke bruken av nullutslipps-drivstoff. Foto: TØI

Lenke til undersøkelsen finner du nederst i teksten. Det tar bare 5-10 minutter å besvare spørsmålene.

Spørreundersøkelsen fungerer best på en PC eller Mac. Dersom du bruker en telefon, hold den horisontalt (liggende) for å kunne se hele spørsmålet.

Resultatene av undersøkelsen vil legges til grunn for eventuelle dybdeintervjuer og muligens en bredere nasjonal undersøkelse om bruken av nullutslipps-drivstoff.

Ingen personlige data vil bli innhentet eller lagret i denne undersøkelsen.