Foto: Arvid Samland, OED | Stasministeren den tyske visekansleren

Bredere norsk-tysk hydrogenpartnerskap

Torsdag 5. januar signerte Norge og Tyskland en felleserklæring om tettere samarbeid innen hydrogen i forbindelse med et besøk av den tyske visekansleren Dr. Robert Habeck.

13 jan. 2023

Under sin Norges-visitt gjorde Habeck det klart at Tyskland fra 2030 ønsker å importere store mengder blått og grønt hydrogen fra Norge. I forbindelse med Habecks besøk har da også en rekke norske selskaper annonsert avtaler med tyske samarbeidspartnere.

Alle de annonserte avtalene viser hvilket fantastisk potensial vi har for norsk verdiskaping og eksportmuligheter innen hydrogen, påpeker NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

– Her har regjeringen og norsk virkemiddelapparat vært en viktig katalysator og tilrettelegger gjennom sitt arbeid med å posisjonere Norge som leverandør av hydrogen og hydrogenteknologi både til Tyskland og EU som helhet. Fortsetter vi med den strategiske satsingen på hydrogen er jeg sikker på at vi vil få både økt industrivekst og betydelige eksportinntekter i årene som kommer, sier hun.

Equinor og RWE har inngått en avtale om et strategisk energipartnerskap som forutsetter bygging av et hydrogenrør mellom landene.

Statkraft har planer om 2 GW fornybar hydrogenproduksjon innen 2030. Som første skritt for å realisere denne ambisjonen har selskapet signert en kontrakt med Nel om å levere en elektrolysørkapasitet på 40 MW for å skape en verdikjede for produksjon av grønt hydrogen i Norge. Nel har også signert en hydrogenavtale verdt 300 millioner kroner med det tyske selskapet HH2E om leveranser av elektrolysører og design av to hydrogenanlegg med samlet produksjon på 120 MW.

Samtidig varsler Yara at konsernet vil bygge om terminaler i Tyskland for å kunne importere grønn ammoniakk og hydrogen fra Norge.

Gen2 Energy har dessuten inngått en intensjonsavtale om å levere grønt hydrogen til det tyske, statseide energiselskapet SEFE.


50 deltakere fra vindkraft- og hydrogennæring var på hydrogensamlingen med Norsk-Tysk Handelskammer. Foto: Norwegian Offshore Wind

Avtalen mellom Tyskland og Norge tar sikte på hydrogenproduksjon fra havvind i Nordsjøen med eksport til Tyskland. Torsdag 12. januar arrangerte Norsk-Tysk Handelskammer i samarbeid med NHF, Norwegian Offshore Wind og deler av av det norske virkemiddelapparatet en workshop om hydrogenproduksjon til havs.  

Tysklands visekansler Robert Habeck og statsminister Jonas Gahr Støre presenterte samarbeidsambisjonene om å skape grønn industri, blant annet basert på hydrogen, i påhør av klima- og miljøminister Espen Barth Eide, næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland.