Storsatsing på brenselceller av Bosch og PowerCell

Bosch inngår storskala samarbeidsavtale med svenske PowerCell og betaler 500 millioner kroner i lisensavtale for den nye brenselcellestacken PowerCell S3.

07 mai 2019

PowerCells adm. direktør Per Wassén. Foto: PowerCell

Partene har også inngått en avtale om felles utvikling, produksjon og salg av PowerCells «brenselscellestabel» til bilbransjen.

– Dette samarbeidet kan gi oss et kommersielt gjennombrudd i bilindustrien som ville vært svært vanskelig å håndtere selv. Samtidig gir den oss også de nødvendige ressursene for vellykket ekspansjon i andre markedssegmenter, sier adm. direktør Per Wassén i en pressemelding fra PowerCell.

Enerett i bilindustrien
Avtalen gir Bosch enerett til å produsere og selge den videreutviklede PowerCell S3 for bruk i personbiler, lastebiler og busser. I tillegg til lisensen vil Bosch betale og en royalty for hvert produkt som blir solgt.

Avtale sikrer Bosch en eksklusiv global rett i sju år til å produsere og selge den forbedrede versjon av PowerCell S3 til personbiler, lastebiler og busser.

Det tyske industrikonsernet er verdens største underleverandør til bilindustrien og utvikler allerede komponenter for brenselcellesystemer. Med den nye avtalen har Bosch sikret seg en eksklusiv global rett til å produsere og selge de to selskapenes felles forbedrede versjon av PowerCell S3, en av brenselcellebransjens mest attraktive produkter, til bruk i personbiler, lastebiler og busser i sju år.

– Kommersialisering av teknologi er en av våre styrker og Bosch har allerede en sterk posisjon i brenselcelleområdet. Samarbeidet med PowerCell vil gjøre den enda sterkere, sier dr. Stefan Hartung, som leder av forretningsområdet Mobility Solutions i Bosch.

Bilindustrien møter tøffere EU-krav
I løpet av det siste året har EU innført nye og strengere krav til CO2-utslipp fra personbiler, lastebiler og busser. Utslippene fra lastebiler må reduseres med i gjennomsnitt 15 prosent til 2025 og 30 prosent til 2030. Det vil bli svært utfordrende å møte dette med kun inkrementelle justeringer på fossilteknologi.

– Disse kravene vil bare kunne møtes gjennom økt elektrifisering, sier Per Wassén som påpeker at samarbeidet med Bosch vil gi PowerCell en enestående mulighet til å bidra til denne endringen.

Han la til på pressekonferansen i forbindelse med nyheten at den halve milliarden i klingende mynt gir PowerCell en enorm kapitalinnsprøytning for videre vekst, som skal benyttes til å videreutvikle samarbeid med blant annet BMW og andre billeverandører som de samarbeider med i blant annet det såkalte Autostack-prosjektet.

PowerCell satser videre i Europa og vil åpne salgskontor i Kina
PowerCell, som er en industriell spin-out fra Volvo, vil beholde retten til å kommersialisere S3 og den felles utviklede nye versjonen av S3 for stasjonære og marine applikasjoner, som ikke er dekket av avtalen.

De andre brenselcellemodellene vil også videreutvikles med andre aktører utenfor Bosch-samarbeidet, blant annet med europeiske bilprodusenter. Fra før har PowerCell på maritimt en omfattende samarbeidsavtale med Siemens, og ikke minst deleier i den «maritime grenen» HYON, lokalisert i Oslo, som er medlem av Norsk Hydrogenforum og deleid sammen med NEL og Hexagon.

Dagens versjon av PowerCell S3 har en effekt på mellom 30 og 125 kW, går på rent hydrogen, og er basert på PEM-teknologi. PowerCell S3 har verdensledende krafttetthet og er bygget på bipolare plater laget av stål for å kunne tåle og betjene under tøffe og varierende forhold.

For å kunne utnytte den sterkt økende interessen for brenselcelleteknologi i det kinesiske markedet, har PowerCell nå besluttet å åpne et eget salgskontor i Kina.  

– Den kinesiske regjeringen ser brenselceller som et lovende alternativ for å redusere karbondioksid og partikkelutslipp, og vi forventer at etterspørselen etter brenselcelleteknologi i Kina vil øke i de kommende årene, sier Per Wassén.

En gamechanger for bilindustrien
– Kontrakten mellom PowerCell og Bosch er fantastisk og tar våre svenske venner endelig opp i toppligaen, og markerer på mange måter startskuddet for fullverdig masseproduksjon for hydrogenteknoligi i europeisk bilindustri, sier Kristian E. Vik, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.

– Dette er et stort gjennombrudd for hydrogen- og brenselcellesatsingen i Europa, og en anerkjennelse globalt for det viktige utviklingsarbeidet for hydrogen- og brenselcelleteknoligi som har pågått i mange tiår både i Sverige og Europa forøvrig, og som kan utfordre de asiatiske bilprodusentene. Vi gratulerer PowerCell og vår søsterforening Vätgas Sverige så mye med denne enormt viktige nyheten, som vi tror kan bidra til å sette hydrogenteknologi mye tydeligere på kartet innen Sveriges nasjonale politikk, noe som også kan styrke norske forhold, mener Vik.