Foto: Kunnskapsdepartementet

Beskylder egen regjering for kraftsløseri

Statsråd Ola Borten Moe (Sp) hevder at regjeringens hydrogensatsing innebærer å sende store mengder kraft «rett i dass».

11 jan. 2023

Dette avviser statsminister Jonas Gahr Støre. Han mener Ola Borten Moe bommer med sin «rett i dass»-analyse av regjeringens nye hydrogensatsing.

– Min kollega i regjering tar feil i konklusjonen om hydrogen, slo Støre fast fra Stortingets talerstol onsdag 11. januar.

Norsk Hydrogenforum er – i likhet med svært mange andre – mildt sagt overrasket over Borten Moes utfall mot regjeringens ambisiøse hydrogenplaner. På Facebook påstår Sp-statsråden at etableringen av 2 GW elektrolyse vil utløse et energitap på hele 75 prosent – tilsvarende 14 TWh av totalt 17,5 TWh.

– Det samme som å sende 10 prosent av norsk kraftproduksjon rett i dass

– Det er det samme som å sende 10 prosent av all norsk kraftproduksjon rett i dass, skrev Borten Moe.

Kan lagre energioverskudd fra sol og vind

NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen mener Sp-statsråden her bommer,  både i sin omgang med fakta og hva som er den reelle energipolitiske utfordringen. 

Hun mener tallene i ministerens Excel-ark synes å være basert på avleggs teknologi, med elendig virkningsgrad – og at det heller ikke inneholder noen bruk av restvarme.

Men dette er uansett ikke det viktigste, påpeker hun. Det store poenget er at hydrogen vil gi energisystemet en fleksibilitet som gjør det mulig å bygge ut store mengder uregulerbar energi fra sol og vind. Ved omdanning til hydrogen kan overskuddskraften lagres. 

Dessuten har verdikjedene for hydrogen tilnærmet samme totale virkningsgrad som dagens fossilbaserte verdikjeder, legger hun til. 

– Forskjellen ligger i at verdikjedene for hydrogen vil være utslippsfrie. Det er altså ikke virkningsgraden, men klima og miljø som er den primære driveren for å ta i bruk hydrogen, understreker Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

– Et glimrende lagringsmedium

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) påpeker også at en storsatsing på kraft vil utløse et enormt behov for lagring,

– Hydrogen vil være et glimrende lagringsmedium

– Når vi ikke kan bruke kraften direkte, trenger vi å lagre den. Da vil hydrogen være et glimrende lagringsmedium, sier han.

Sammen med næringsminister Jan Christian Vestre og Tysklands visestatsminister Robert Habeck, var Aasland til stede på Herøya, da NEL og Statkraft lanserte sine ambisiøse planer om å produsere grønt hydrogen.

Enorme eksportmuligheter

Avtalene som i forrige uke ble inngått med Tyskland viser at Norge har et enormt potensial for eksport av hydrogen.

– Her har statsministeren, næringsministeren og olje- og energiministeren gjort et veldig godt og viktig stykke arbeid, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Hun velger å se på Ola Borten Moes oppsiktsvekkende sololøp som et arbeidsuhell.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har levert en sterk søknad om å få mer kunnskap om hydrogen.