Avventer Kjørbo-undersøkelsen

NHF er lettet over at ingen personer kom direkte til skade i hendelsen på Kjørbo 10. juni. Vi opplever at oppfølgingen av saken er i de beste hender og blir godt ivaretatt.

12 juni 2019


Kristian E. Vik, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.

NHF har full tillit til at Uno-X Hydrogen, med bistand fra Nel – i nært samarbeid med myndighetene – vil komme til bunns i saken.

Inntil hendelsesforløpet og selve årsaken til hendelsen er klarlagt, er det umulig å ha noen meningsfull kommentar til hva som har skjedd eller hva som eventuelt kunne vært gjort for å hindre dette.

I påvente av rapporten fra undersøkelsene som skal skje, vil vi fortsatt fremholde at hydrogen som drivstoff er et minst like sikkert alternativ som bensin, diesel og batteri. Dette skriver også Teknisk Ukeblad i sin kommentar 11. juni om hydrogen og sikkerhet her.

NHF vil komme tilbake med en utfyllende kommentar når vi har fakta på bordet.