Asko-ansatte får Norges største hydrogenbilpark

Ansattparkeringen hos Asko Midt-Norge har Norges største tetthet av hydrogenbiler, etter å ha fått overlevert 13 Toyota Mirai.

06 juli 2020


SINTEFs Steffen Møller-Holst (t.v.) gleder seg over at Askos hydrogenfyllestasjon på Tiller vil sørge for at de ansatte får drivstoff på bilene sine. Foto: Toyota Norge

– Det er gøy å se at våre ansatte inspireres av klimaarbeidet, og velger klimasmarte løsninger privat. Vi applauderer særlig at de velger hydrogenbiler og slik bidrar til at det er grunnlag for å bygge ut nødvendig infrastruktur, sier Jørn Arvid Endresen, administrerende direktør ved Asko Midt-Norge.

Asko har ambisiøse klimamål om nullutslipp fra egen virksomhet i 2026. En satsing på hydrogen er en viktig del av tiltakene for å nå disse målene, påpeker Asko-sjefen.

– Vi produserer én million kilowatt timer med elektrisitet fra de 5.800 solpanelene på taket. En del av elektrisiteten benyttes til å produsere hydrogen, som kan fylles på lastebiler, personbiler og trucker. De ansatte har derfor mulighet til å fylle hydrogen, noe som selvsagt er en forutsetning for å kunne eie en slik bil, sier Endresen.

 

Landsdekkende fyllemuligheter

Hydrogenbilene utgjør foreløpig en liten andel av personbilene i Norge. Det skyldes mangelen på fyllestasjoner. Men for de Asko-ansatte i Trondheim er det ikke noe problem.

Toyota Norge, som har levert hydrogenbilene, berømmer Asko Midt-Norge for hvordan bedriften har tilrettelagt for dette gjennom å bygge sin egen hydrogenfyllestasjon. 

Hydrogenbilavtalen med de ansatte hos Asko er det et klart bevis på at teknologien er moden og konkurransedyktig – forutsatt at hydrogenfylling er mulig, påpeker informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.

– Vi i Toyota vil at hydrogenbiler skal bli et alternativ for flere kunder. For å få det til er vi helt avhengige av aktører som er villige til å investere i infrastruktur. Vi er derfor svært takknemlige for at Asko deler dette engasjementet, sier han.

Han setter nå sin lit til at Enova også vil ta ansvar, og sørge for at det etableres et minimum av 25 fyllestasjoner på landsbasis, frem mot 2025.

– Da vil hydrogenbiler bli et godt alternativ for dem som ønsker en nullutslippsbil med lang rekkevidde og som kan fylles opp på få minutter, sier Olsen.

 

Både batteri og hydrogen

SINTEFs markedsdirektør for hydrogenteknologi, Steffen Møller-Holst, var til stede under overleveringen av hydrogenbilene til de ansatte hos ASKO.

– Dette viser at det først og fremst er tilgang på drivstoff som skal til for å få flere hydrogenbiler på veiene. I Trondheim trenger vi tre til fem stasjoner for å få et fullgodt alternativ, sier han.

Møller-Holst sitter også som styremedlem med ansvar for transportdelen av EUs hydrogenprogram, understreker viktigheten av hydrogenkjøretøy.

– EU er klinkende klar på at man trenger hydrogen for å nå klima- og miljømålsettinger. Norge har noen av de mest ambisiøse målene for transport, og derfor må vi satse på flere hester. Det nytter ikke å nå nullutslippsmål med elbiler alene, sier han.