Arendalsuka: Hydrogen på alles lepper

Norsk Hydrogenforums representanter på Arendalsuka opplevde at hydrogen er blitt mainstream i debatten om de gode klimaløsningene.

20 aug. 2021


Prosjektleder Lin April Løstegård og genralsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i NHF kunne glede seg over at hydrogen hadde en sentral posisjon i klimadebattene under Arendalsuka.

– Hydrogen er ikke lenger et tema som kun hører hjemme i fora for spesielt interesserte. I Arendal ble hydrogen løftet fram som en del av løsningen for fornybarsamfunnet også i de mer generelle diskusjonene, forteller generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Hydrogen fremstår som stadig viktigere i den forestående omleggingen til et altomfattende fornybart energisystem. Hydrogen vil – for både for Norge og verden – være en sentral energibærer, i overgangen fra fossile til fornybare løsninger.


Fullt inne og kø utenfor. Hydrogeninteressen var gledelig stor i Arendal.

Ikke plass til alle

Det var stinn brakke under hydrogenarrangementet som Greenstat, Everfuel, Hydro, Klimapartnerne og Norsk Hydrogenforum stod sammen om. Temaet for arrangementet var: «Hydrogen i Norge – Hvor mye, når og hvor skjer det?»

Tilstrømmingen til hydrogenarrangementet var så stor at flere dessverre ikke fikk plass.

– Vi hadde heldigvis sørget for å få streamet seminar vårt, der vi hadde 150 følgere. Opptaket er fortsatt tilgjengelig, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.


Det store hydrogenarrangementet ble avrundet med en debatt mellom publikum og innlederne.

Omlegging på bred front

Det ble presentert flere konkrete prosjekter som er aktuelle blant de aller første hydrogensatsingene i Norge. Her inngår både industrien og transportsektoren som betydelige aktører.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen ledet den avsluttende debatt mellom publikum og:

  • Liv Kari Eskeland, Energi- og miljøkomiteen, Stortinget (H)
  • Vegard Frihammer, Daglig leder, Greenstat
  • Helge Skaarberg Holen, Business Development Manager, Everfuel
  • Kai Johansen, Direktør Operational Excellence, Glencore Nikkelverk
  • Tanja Erichsen, Leder Rådgivning Agder, BDO Norge
  • Per Christian Eriksen, Head of Hydrogen, Hydro