Åpnet hydrogenstasjon på Hvam i Lillestrøm

Everfuels første hydrogenstasjon i Norge ble åpnet 1. juli – og markerer startskuddet for å realisere selskapets ambisjon om en landsdekkende utbygging.

01 juli 2021


Astrid Sylvester, koordinator for internservice og forvaltning i Lillestrøm kommune, her sammen med Helge Skaarberg Holen som er ansvarlig for forretningsutvikling i Everfuel Norge, var blant de første som fikk tanke bilen på den nyåpnede hydrogenstasjonen i Lillestrøm.

– Den nye stasjonen har vært åpen for testfylling et par uker for å sikre at alt fungerer godt for kundene våre, forteller Helge Skaarberg Holen som er ansvarlig for forretningsutvikling i Everfuel Norge.

Ansatte i Lillestrøm kommune var blant de første i køen. De stilte opp med tre hydrogenbiler – godt fornøyd med at de igjen kan fylle hydrogen i nærområdet.

Informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge gikk også rundt med et bredt smil: – Du kan ikke selge hydrogenbiler når det ikke finnes hydrogenstasjoner. Dette er bra, men vi trenger flere, sier han.


Dag Kibsgaard-Petersen (t.v.) i Cabonline Group, Everfuels Helge Holen, NHFs Ingebjørg Telnes Wilhelmsen og Espen Olsen i Toyota Norge er alle opptatt av Norge må få et landsdekkende nettverk av fyllestasjoner for hydrogen.

Landsdekkende satsing

Hydrogenselskapet Everfuel tar sikte på å etablere et landsdekkende nett av hydrogenstasjoner. Utbygging langs de viktigste transport-korridorene i Norge vil bli prioritert de neste par årene. Dette vil skje parallelt med en tilsvarende utbygging i Sverige og Danmark.

Everfuel samarbeider tett med Toyota Norge og Cabonline Group, som er Nordens største taxioperatør med over 2500 løyvehavere, mer enn 4400 biler – blant annet hos Norgestaxi.

Partene har en felles ambisjon om å få 800 hydrogenkjøretøy i drift i løpet av de neste tre årene, hvorav minst 100 biler i Oslo-regionen.  Sammen vil selskapene utvikle et attraktivt tilbud om hydrogenfyllestasjoner for taxiflåter, lastebiler og busser i regionen.

Vil etablere lastebilfylling på Alna

Everfuel vil også forsyne tunge kjøretøyer med hydrogen. I juli neste år vil selskapet åpne en stasjon på Alna i Oslo, der både lastebiler, busser og privatbiler kan tanke hydrogen.

– Vi er avhengige av hydrogenstasjoner for å gjøre tungtransporten utslippsfri. De store kjøretøysprodusentene har snudd seg rundt og vil kunne levere et stort antall lastebiler den kommende tiden. For å sikre at Norge blir et attraktivt marked for lastebilprodusentene, er det helt avgjørende at Norge etablerer et landsdekkende nettverk av fyllestasjoner for hydrogen, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

I løpet av høsten skal det åpnes en hydrogenstasjon for personbiler i Åsane, ved Bergen. Det arbeides også med muligheten for å kunne forhåndsåpne Alna-stasjonen for lette kjøretøy på denne siden av nyttår.

Har drosjer og Toyota som partnere

Toyotas nye Mirai hydrogenbil og Everfuels hydrogenstasjoner er en god kombo for taxieiere som vektlegger høy driftstid, lang rekkevidde og god driftsøkonomi – og samtidig møte null-utslippskravene i Oslo, mener Dag Kibsgaard-Petersen, som er konsernsjef i Cabonline Group og administrerende direktør i Norgestaxi.

– Toyota Norge og Everfuel har strukket seg langt for at vi skal få til en god modell. Nå venter vi bare på at regjeringen og Enova kommer på banen, og bidrar i denne viktige første fasen for å etablere hydrogen som drivstoff i det grønne skiftet, sier Kibsgaard-Petersen.

Lover å kjøpe 25 hydrogendrosjer

Taxisjefen ser ingen grunn til at Norge ikke kan ha like gode støtteordninger for etablering av fyllestasjoner som i Tyskland – der de har prioritert å få på plass infrastrukturen for å gjøre det attraktivt å kjøpe hydrogenbiler. I tillegg må innkjøpsprisen for hydrogentaxier ned på nivå med bensin- eller dieselbiler. I praksis vil en slik prisutjevning koste om lag 100.000 kroner per bil.

– Med en god Enova-ordning og Alna-stasjonen på plass, er vi der vi vil være. Om nødvendig vil vi selv bidra økonomisk med et løfte om å få de første 25 taxiene på veien,