Foto: CCB

Har åpnet verdens første hydrogenfabrikk med integrert karbonfangst

– Det at anlegget ved Kollsnes er verdens første med integrert CO2-fangst viser at Norge danner fortroppen, selv om det er stor og økende konkurranse, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen til Teknisk Ukeblad. 

25 okt. 2023

Teknologien ble utviklet ved Institutt for energiteknikk (Ife), og ZEG Power ble etablert for å videreutvikle og kommersialisere teknologien.

- CCB Energy, og herunder H2P, har samarbeidet med ZEG i flere år for å få realisert etableringen av et anlegg i Energiparken. Vi er alle stolte og glade for å ha markert åpningen av anlegget nå, sier Ronny Haufe, CEO i CCB Energy.

Norge internasjonalt ledende

- Med sitt utspring i det norske forskningsmiljøet på hydrogen er dette et perfekt eksempel på at Norge har internasjonalt ledende ekspertise og nøkkelteknologier på hydrogenteknologi som kan selges i et globalt marked, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen til Teknisk Ukeblad. 

- Ikke minst er åpningen av hydrogenanlegget i Energiparken viktig for å etablere et hjemmemarked her i Norge. Vi kommer ikke utenom hydrogen om vi skal nå klimamålene, og med alle skipene som passerer anlegget på Kollsnes hver eneste dag vil det være et betydelig marked å levere til rett utenfor dørkarmen, sier Telnes Wilhelmsen. 

Hydrogen en nøkkel for EU

EU har pekt på hydrogen som en nøkkel i overgangen til et utslippsfritt samfunn og skal importere 10 millioner tonn hydrogen innen 2030. 

- Siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022 opplever vi at EU i økende grad ser verdien blått hydrogen kan ha for å raskt skalere opp hydrogenbruken og å sikre energiforsyningen. Det at ZEG Power sin teknologi kan benyttes i stor skala viser at Norge har et unikt utgangspunkt til å videreføre sin rolle som energinasjon i den store omstillingen som både vi og EU skal gjennom, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

- Jeg deler Ingebjørg sine tanker om at denne teknologien kan være én av flere som bidrar til å raskere skalere opp produksjon i stor volum, hvilket er nødvendig for å være konkurransedyktig med fossile produkter, sier Ronny Haufe.

- Med sitt utspring i det norske forskningsmiljøet på hydrogen er dette et perfekt eksempel på at Norge har internasjonalt ledende ekspertise og nøkkelteknologier på hydrogenteknologi som kan selges i et globalt marked.