Foto: DNV

Ammoniakk er godkjent som drivstoff i skip

Viridis Bulk Carriers og Amon Maritime har fått godkjent utformingen av verdens første ammoniakkdrevne tørrlasteskip. Det første skipet kan være på sjøen allerede i 2025.

11 juli 2023

Viridis Bulk Carriers har allerede mottatt en prinsippgodkjenning (AiP) for selskapets ammoniakkdrevne tørrlasteskip. Den bekrefter at utformingen er gjennomførbar, og at det ikke er vesentlige hindringer for at konseptet kan bli realisert. Ifølge medstifter og nestleder Karl Arthur Bræin i Amon Maritime, kan det første skipet til Viridis Bulk Carriers være operativt i 2025.

Viridis Bulk Carriers er en joint venture mellom Mosvolds Rederi og selskapets spinoff innen grønn shipping, Amon Maritime, samt det færøyske rederiet Navigare.

En bærekraftig ammoniakkstandard

DNV har gjennomgått designen av Viridis Bulk Carriers fartøy for samsvar med den nye klassenotasjonen. Sertifikatet ble overrakt til Viridis Bulk Carriers på DNV-standen, under Nor-Shipping-messen.

– DNV har introdusert en gassdrevet ammoniakknotasjon for å gjøre det mulig for industrien å fremme innovasjon og drive bærekraftige løsninger i tråd med de mest avanserte industristandardene, opplyser Tuva Flagstad-Andersen som leder DNVs region Nord-Europa.

Hun understreker at det er avgjørende å bygge tillit for å kunne utvikle neste generasjon drivstoff for å få en bredere bruk: – Ved å jobbe sammen kan vi forme fremtiden for en avkarbonisert og bærekraft shippingindustri, påpeker hun.

Reglene for DNVs Gas Fueled Ammonia-klassenotasjon vil tre i kraft 1. januar 2024.

Gründer og adm.dir i Amon Maritime, André Risholm, mottar den foreløpige godkjenningen fra sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. Foto: Helga Maria Sulen Sund, Sjøfartsdirektoratet

Grønn ammoniakk på trappene

På Nor-Shipping ble gründer og adm. dir i Amon Maritime, André Risholm også overrakt et innrammet bevis av sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, med en foreløpig godkjenning av bruk av ammoniakk som drivstoff for Viridis Bulk Carriers.

– Ammoniakk er giftig, men vi kan få det til på en trygg og god måte. Nå har vi en oppskrift å følge for å få det til. Amon Maritime er fremst i verden på dette, og det blir utrolig spennende for oss å følge, sa Hareide.

Foreløpig er det grå ammoniakk fra naturgass, med relativt store CO2-utslipp, som er det mest aktuelle drivstoffet. Men produksjon av blå og grønn ammoniakk er på trappene, blant annet hos ammoniakkselskapet Yara Clean Amonia, som har ambisjoner om å produsere grønn ammoniakk fra hydrogen.

Prinsippgodkjenningen for Viridis Bulk Carriers ammoniakkdrevne skipsdesign ble presentert på Nor-Shipping. Tuva Flagstad-Andersen, DNVs leder for Nord-Europa, overrakte beviset til adm.dir i Amon Maritime og styremedlem i Viridis, Andre Risholm.

 

 

 

 

 

Designskisse av den nye ammoniakkdrevne skipet. Illustrasjon: Kongsberg Maritime og Viridis Bulk Carriers