Bli med på Hydrogenkonferansen 6. juni!

Hydrogenkonferansen 6. juni i Oslo: Få med deg siste nytt fra den norske hydrogensatsingen med energiminister Terje Aasland, Enova-leder Nils Kristian Nakstad og utdeling av Hydrogenprisen.

Meld deg på her!

Det er mange viktige brikker som skal falle på plass fremover. Teknologi, regelverk og rammevilkår må utvikles i parallelle løp for at Norge skal følge den globale markedsutviklingen og opprettholde sin rolle som energinasjon på veien mot lavutslippssamfunnet. Hvordan kan vi akselerere denne utviklingen på en sikker måte?

Hydrogenkonferansen er den nasjonale møteplassen for hydrogennæringen og samler aktører fra politikk, myndigheter, industri og forskning til diskusjoner om veien videre for den norske hydrogensatsingen. 

Under årets konferanse vil vi se nærmere på prosessen fra prosjektering til drift. Har vi den kompetansen som er nødvendig for å få verdikjedene opp, og hvorfor er det så viktig at vi satser på hydrogen?

På talerlisten står sentrale industriselskap som DNV, Equinor, Fortescue, GreenH, Hystar, Norwegian Hydrogen, Yara og Å Energi. I tillegg kommer viktige aktører fra regjering og myndigheter, som energiminister Terje Aasland, statssekretær for kunnskapsministeren Sindre Lysø, Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad, DSB, Havindustritilsynet (Havtil) og Avinor.

Norsk Hydrogenforum vil presentere en rykende fersk oversikt over alle landets prosjekter innen hydrogenproduksjon, bruk, FoU og teknologi.

Her er noe av det du får på Hydrogenkonferansen 6. juni:

Veien til utslippskutt og verdiskaping

 • Hvordan kan regjeringen bidra til å nå klimamålene og samtidig legge til rette for en slagkraftig grønn industri? 

Hva gjør kundene nå?

 • Industriell bruk av hydrogen
 • Maritime synergier i Bodø
 • Sammen får vi hydrogenlastebilene på veien
 • Hva skjer i luftfarten?
 • Hvordan akselerere kundegruppene?

Fra prosjektering til drift

 • Modning av storskala prosjekter
 • Prosessen fra prosjektering til drift - den regulatoriske hinderløypen
 • Samtale om sikkerhet
 • Samtale: erfaringer fra ulike stadier i prosessen 

Har vi hendene og hodene?

 • Grønn omstilling er ikke mulig uten grønne hoder og hender – hvordan sikrer vi dette?
 • God opplæring er nøkkelen til sikker produksjon av hydrogen
 • Hvilke grep må næringen og myndigheter gjøre for å legge til rette for at nye og eksisterende arbeidstakere har kompetansen de trenger for å omstille Norge til et lavutslippssamfunn?

I etterkant av det faglige programmet inviterer vi til festmiddag med gode minglemuligheter og utdeling av den prestisjetunge Hydrogenprisen!

Se programmet her

Takk til våre sponsorer:

 

Når: 06.06.24 kl 09.00

Hvor: Radisson Blu Scandinavia, Holbergs gate 30, Oslo 

Vi sees!