8 nye hydrogenstasjoner i Sverige innen 2020

I Sverige har et partnerskap utviklet prosjektet Nordic Hydrogen Corridor som skal etablere 8 nye hydrogenstasjoner innen 2020. En utvelgelsesprosess i vår fra 32 interesserte byer og kommuner er første steg i prosessen.

10 jan. 2018

Nordic Hydrogen Corridor-prosjektet er finansiert innen Connecting Europe Facility-fondet. I tillegg til stasjonene er det medfinansiering til 100 hydrogenbiler og et sentralt elektrolyseproduksjonsanlegg. Det er fire åpne stasjoner i Sverige i dag, og to nye på vei i Umeå og Stockholm. Med de nye stasjonene vil vårt naboland ha et nettverk med 14 hydrogenstasjoner innen 2020, noe som er veldig positivt for den Skandinaviske utviklingen, og for norske hydrogenbileiere som vil feriere i våre naboland og vil trenge å fylle hydrogen. 

Scandinavian Hydrogen Highway Partnership
Norsk Hydrogenforum har samarbeidet tett med våre skandinaviske  søsterorganisasjoner i mange år, og i forbindelse med styrket satsing på infrastruktur og økt tilgang på biler revitaliseres nå Scandinavian Hydrogen Highway Partnership-samarbeidet (SHHP). Les mer på www.scandinavianhydrogen.org. Det arbeides med å styrke relasjonene til bilprodusentene gjennom å koordinere felles etterspørsel etter et større antall hydrogenkjøretøy, og dette arbeidet vil pågå våren 2018. Arbeidet innbefatter inkludering av tyngre kjøretøy, nyttetransport og lastebiler. Det vil være mellom 35 og 50 hydrogenstasjoner i Skandinavia i løpet av de kommende årene ihht foreliggende planer, inklusive tre nye stasjoner på Island.

187 mill. kr fra EU og svenske finansiører til de nye stasjonene
Det er Sweco som er prosjektkoordinator i Nordic Hydrogen Corridor, og øvrige partnere er Vätgas Sverige, AGA, Hyundai og Toyota. Prosjektet har et budsjett på 187 mill. SEK og delfinansieres av EUs fond for et "sammenkoblet Europa", eller Connecting Europe Facility. Vårt naboland får dermed et meget stort løft og vil endelig komme skikkelig på hydrogenkartet.


Bjørn Aronsson, Vätgas Sverige, Bjørg Gregert Halvorsen og Ulrik Torp Svendsen, fra hhv NEL i Norge og Danmark. NEL har en aktiv rolle i SHHP-samarbeidet.

- Norsk Hydrogenforum vil gratulere våre svenske venner med den gode utviklingen og ser fram til å jobbe sammen i en styrket nordisk hydrogensatsing. Norge har i alle år ligget et godt stykke foran Sverige, men samtidig må vi nå virkelig styrke satsingen i Norge og fortsette å utvikle vår lederposisjon - og skape et sammenhengende og robust hydrogenstasjonsnett også i Norge, sier generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum. - Vi har forventninger til at Venstres inntreden i regjering vil legge trykk på, og skape gode forutsetninger med økt satsing fra Enova, avslutter han.

Kristian E. Vik fra NHF og dagl.leder Tejs Laustsen Jensen og Josefine Jørgensen i vår danske søsterorganisasjon Brintbranchen. Danmark er verdensledende med 11 stasjoner og høyest stasjonstetthet per innbygger, med kortest avstand i urbane strøk.

Foto: Jon Eriksen (øverst) og Steinar Aasen, Kunnskapsbyen.

Les mer hos Vätgas Sverige her:

http://www.vatgas.se/2018/01/03/32-svenska-stader-vill-ha-vatgastankstation/