4,9 milliarder til hydrogenferjer over Vestfjorden

4,9 milliarder til hydrogenferjer over Vestfjorden

Statens vegvesen har signert kontrakt med Torghatten Nord om å drifte hydrogenferjer mellom Bodø og Lofoten fra 2025.

25 jan. 2022

Anders Sæternes (avdelingsdirektør ferje, Statens vegvesen), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og Torkild Torkildsen (administrerende direktør i Torghatten Nord). Foto: Kent Even Grundstad, Statens vegvesen

– Norge har ambisiøse mål og forpliktelser på klimaområdet. Derfor er det svært gledelig at vi er verdensledende på nye klimavennlige måter å reise på. Den første hydrogenferja er snart i drift i Rogaland. At framtidens ferjer mellom Bodø og Lofoten også skal gå 100 prosent på hydrogen, er en ny klimamilepæl, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

På ferjesamband som dette, som tar tre timer over Vestfjorden, er batterier rett og slett ikke godt nok, påpeker samferdselsministeren.

– Derfor er hydrogen et veldig godt alternativ. Jeg gleder meg til å følge den videre utviklingen, sier Nygård.

Første fullskala hydrogenferje

– Vi er glade for den store interessen rundt anbudet og setter pris på at vi skal samarbeide med en trygg og velkjent operatør med lang erfaring, sier avdelingsdirektør for ferjeavdelingen i Statens vegvesen, Anders Sæternes.

Statens vegvesen har tidligere bidratt til å innføre både naturgass, batterier og hydrogen som energikilder i maritim sektor. Hjelmeland-Nesvik i Rogaland, som kommer i drift i løpet av 2022, regnes som verdens første hydrogenferjesamband. Her skal en av ferjene gå på 50 prosent hydrogen.

– Nå tar vi det et skritt videre, og tar i bruk hydrogen i stor skala. Hydrogenferjene skal bli minst like stabile som diesel- og gassferjer når det gjelder drift, legger han til.

Skal seile værutsatt strekning

– Jeg er stolt over at Torghatten Nord skal utvikle og drifte hydrogenferjer på Norges lengste og mest værutsatte ferjestrekning. Vi får nå ansvar for et klimaprosjekt i verdensklasse som åpner konkrete og spennende muligheter for grønn sjøtransport globalt, ny industri i Norge og lokalt næringsliv, sier administrerende direktør i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen.

Generalsekretær Ingebjørn Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum er glad for at de positive, politiske signalene fra den forrige regjeringen blir fulgt opp med konkrete hydrogenprosjekter.

– Regjeringen gir nå et klart og tydelig signal. Det er viktig for den norske hydrogenbransjen å få på plass et hjemmemarked – og hydrogenferjesambandet over Vestfjorden er et slikt prosjekt, sier hun.

Bodø-Røst-Værøy-Moskenes er Norges lengste riksvegferjesamband. Frem til kontraktsoppstart 1. oktober 2025, skal Torghatten Nord bygge to nye hydrogenfartøy. Rederiet skal drifte sambandet i 15 år, fra 2025 til 2040.

Ringvirkninger for hydrogenindustrien

Pionerarbeidet som nå settes i gang vil gi ringvirkninger for norsk hydrogenindustri, maritim næring og for Lofoten som reiselivsdestinasjon, påpeker Torkildsen.

– Vi blir den første store innkjøperen av hydrogen i Norge, takket være Statens vegvesens og regjeringens klimaoffensive avgjørelser. Dette gir nye muligheter for verfts- og utstyrsindustrien til å delta i kompetanseutviklingen innen bruk av hydrogen som energikilde, sier han.

De to nye ferjene vil øke passasjerkapasiteten med 60 prosent. Kapasiteten for personbiler vil øke med 40 prosent. Samtidig vil ferjene redusere CO2-utslippet i Vestfjordsambandet med 26 500 tonn årlig, sammenlignet med dagens ferjer. Det tilsvarer det årlige utslippet fra 13 000 dieselbiler.