Foto: EUs innovasjonsfond

EUs innovasjonsfond utlyser tre milliarder euro til innovative klimaprosjekter

EUs innovasjonsfond vil, med utgangspunkt i REPowerEU Plan, tildele tre milliarder euro til storskala prosjekter som skal ta i bruk nye industrielle løsninger for dekarbonisering av Europa.

10 nov. 2022

Hydrogen er en sentral komponent i innovasjonsfondets tredje finansieringsrunde av storskala klimaprosjekter. EU-kommisjonen annonserte i en pressemelding 3. november at EUs innovasjonsfond tildeler tre milliarder euro til storskala prosjekter som skal ta i bruk nye industrielle løsninger for dekarbonisering av Europa. Med utgangspunkt i REPowerEU Plan skal utlysningen følge opp ambisjonen om å redusere EUs avhengighet av russisk fossil energi.

Island og Norge kan også søke

Prosjekter i EUs medlemsland, Island og Norge kan søke om støtte gjennom fondet innen 16. mars 2023.

Utlysningen dekker prosjekter innen følgende tema:

  • Generell dekarbonisering (1 mrd. euro): Innovative prosjekter innen fornybar energi, energiintensiv industri, energilagring eller karbonfangst, -bruk, og -lagring, i tillegg til erstatninger for karbonintensive produkter (spesielt drivstoff med lave utslipp, for eksempel innen maritim sektor og luftfart).
  • Innovativ elektrifisering i industri og hydrogen (1 mrd. euro): Innovative prosjekter innen elektrifisering og erstatning av fossil energi i industri, i tillegg til fornybar energiproduksjon eller hydrogenbruk i industri.
  • Clean Tech-komponenter og utstyr (0,7 mrd. euro): Innovative prosjekter innen produksjon av komponenter og utstyr til elektrolysører og brenselceller, fornybar energi, energilagring og varmepumper.
  • Mellomstore piloter (0,3 mrd. euro): Svært innovative prosjekter innen disruptive teknologier eller teknologier med gjennombruddspotensial innen dyp dekarbonisering. Prosjekter bør demonstreres i et operasjonelt miljø, men er ikke forventet å nå storskala demonstrasjon eller kommersiell produksjon.

Praktisk informasjon

Søknad foregår via EUs portal for finansiering og utlysninger, der informasjon om prosessen også er tilgjengelig.

Den 29. og 30. november holdes et webinar med informasjon om prosessen og en sammenfatning av erfaringer fra forrige utlysning.

Om EUs innovasjonsfond

Innovasjonsfondet er et av verdens største støtteprogram for demonstrasjon og kommersialisering av innovative og klimavennlige teknologier. Fondet finansieres gjennom inntekter fra EUs kvotemarked, ETS. Innen 2030 forventes det at innovasjonsfondet får 38 milliarder euro til disposisjon gjennom inntekter fra ETS. Innovasjonsfondet administreres av European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). European Investment Bank assisterer på sin side lovende prosjekter i tidlig modningsfase.