25 søkte: Fem norske prosjekter videre i IPCEI

Kun fem av 25 aktører fikk klarsignal for videre deltakelse, etter Enova første evalueringsrunde i den norske interessekartleggingen for IPCEI Hydrogen.

08 mars 2021


Kun fem aktører passerte nåløyet i den første evalueringsrunden i interessekartleggingen av norske deltakere til IPCEI Hydrogen. Foto: Enova

I Norge er det Enova som forvalter Norges deltakelse. Første steg i kvalifiseringen av norske deltakere i IPCEI Hydrogen er fullført. Nå starter arbeidet med å modne prosjektene før en eventuell matchmaking med prosjekter fra de 22 øvrige europeiske deltakerlandene.

Hele 25 prosjekter innen industri, transport og hydrogenproduksjon meldte sin interesse for deltakelse i IPCEI Hydrogen i Norge. De fleste av disse har høye ambisjoner og ambisiøse planer for verdiskaping og reduserte klimagassutslipp på kortere eller lengre sikt.

 

Hadde håpet på flere

Generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum hadde håpet at flere prosjekter skulle gå videre til matchmakingen.

– Det er noen begrensninger i Enovas mandat, som dessverre gjør at ikke alle typer prosjekter kvalifiserer for IPCEI i Norge. Vi er bekymret for at dette kan føre til at norske virksomheter nå går glipp av en viktig mulighet til å delta på de mange europeiske prosjektene som allerede er spilt inn i andre land, sier hun.

Hun er glad for at Enova vil bistå med rådgivning til de virksomhetene som ikke kom gjennom nåløyet: – Vi håper på gode løsninger her, slik at flere av prosjektene likevel kan realiseres.

 

Dyre prosjekter

Enova påpeker at prosjektene gjennomgående har svært høye kostnader, og at det er behov for betydelig kostnadsutvikling for at løsningene skal bli bedriftsøkonomisk bærekraftige. Det etterspørres derfor svært høy andel offentlig støtte i både investerings- og driftsfasen for å kunne realisere prosjektene.

– Dette forteller oss at det er behov for betydelige kostnadsreduksjoner gjennom teknologiutvikling og at vi bør unngå investeringer i for stor skala for tidlig. Vi er avhengig av å øke farten på teknologiutviklingen og vi kan ikke hoppe bukk over den, sier markedssjef for Nye markeder i Enova, Arve Solheim.

I tillegg vil det være nødvendig å forbedre lønnsomheten for teknologien i driftsfasen, påpeker han.

– Det kan skje ved at driftskostnadene reduseres, men slik det ser ut vil vi også være avhengig av en økt betalingsvilje for grønne løsninger og produkter. Det igjen vil være avhengig av at prisen på fossile løsninger enten øker av seg selv eller at utslippene skattlegges høyere, sier Solheim.

 

Fem skilte seg ut

Fem prosjekter skilte seg ut i særlig positiv retning, forteller han. De inviteres med videre i prosessen frem mot matchmaking – og mulig finansiering fra Enova for å realisere sine prosjekter. De øvrige prosjektene vil få tilbud om annen bistand.

– Prosjektene som ikke nådde helt opp denne gangen vil få tilbud om rådgivning om andre mulige finansieringsløp for sine prosjekter. Vi har gode støtteordninger gjennom Enova eller andre deler av det norske virkemiddelapparatet, påpeker Solheim.