2017: Et stort løft for og modning av hydrogenteknologi i inn- og utland

2017 har vært et begivenhetsrikt år for hydrogen- og brenselcelleteknologi. Norske hydrogenaktører og aktiviteter i Norge har vært med og satt et viktig fotavtrykk for modningen av teknologien globalt.

22 des. 2017

2017 har vært et begivenhetsrikt år for hydrogen- og brenselcelleteknologi. Norske hydrogenaktører og aktiviteter i Norge har vært med og satt et viktig fotavtrykk for modningen av teknologien globalt, for en teknologi som vokser med rekordfart. For å sette en målestokk på dette melder Fuel Cell Industry Review 2017* at siden 2014 har den globale brenselcelleindustrien økt sine leveranser fra knapt 200 megawatt til nesten 700 megawatt i år. Denne artikkelen forsøker å oppsummere de viktigste sakene i Norge i korte trekk.

Maritim utvikling
Viktige trender og utvikling av nye løsninger har preget nyhetsbildet det siste året. Innen maritim sektor har hydrogenutviklingen i Norge for alvor blitt lagt merke til, med både Statens Vegvesens utviklingskontrakt, Brødrene Aa's hydrogen-hurtigbåt, Fiskerstrands hydrogenferge, Selfas konsept for hydrogendrift på hurtigruten, storskala flytende hydrogenkonsept hos Viking Cruises og en rekke andre skipsapplikasjoner. Statoils inntreden i den norske hydrogensatsingen igjen er viktig i så måte og modningen i diskusjonen av store mengder hydrogen til skipsfarten har fått svært høynet aktualitet.

Mye vil skje i 2018 med ytterligere modning innen det maritime segmentet. Ca. oktober neste år skal vinneren av utviklingskontrakten hos Statens Vegvesen kåres, og et konkret fergeløp vil fortsette hos vinnerrederiet og tilhørende verftsmiljø. Sjøfartsdirektoratet vil sørge for å utvikle det nødvendige regelverket, som vil bane vei for en rekke andre bruksområder de kommende årene.

Stasjonsnettet i Norge vokser
3 nye hydrogenstasjoner er etablert i Norge i høst, hos ASKO i Trondheim, HYOP i Høvik og Uno-X Hydrogens første stasjon i Bergen i Åsane bydel. Dette betyr at stasjonsnettet endelig er etablert utover Østlandet med våre to andre største byer. En viktig milepæl er at Enovas nye hydrogenstasjonsprogram har gitt støtte til tre nye stasjoner, som alle tre vil være med å sørge for et meget robust stasjonsnett i Oslo og Akershus med hele 9 stasjoner når de neste kommer i drift - med nok kapasitet til å dekke rundt 4.000 hydrogenbiler. Tilstrekkelig kapasitet til å dekke en bilflåtevekst i mange år framover, med andre ord.

Svært positivt er det at Enova varsler ny utlysning for flere stasjoner, våren 2018. Norsk Hydrogenforum vil jobbe for at vi får sikret også etablering av korridorstasjoner fra neste år, slik at potensielle hydrogenbilkunder for alvor kan vurdere kjøp og være sikret god dekning mellom de største byene, korridorene imellom og bl.a. det viktige hyttemarkedet. Neste høst ventes også Hyundais nye hydrogenbilmodell til Norge, og denne har meget lovende spesifikasjoner, med opp mot 800 km rekkevidde.

Tungtransport, buss og tog
Innen denne korte oppsummeringen er det ikke rom for å få med alle detaljer, men en viktig milepæl er NELs store kontrakt med Nikola Motors i USA - valgt som eneleverandør til Nikolas stasjonsnett - som kan få svært stor betydning for en raskere framvekst av hydrogendrevne lastebiler. NEL har foreløpig kontrakt på 16 mega-hydrogenstasjoner (over 12 tonn H2-produksjon per dag) i USA, men Nikola har planer om 700 store hydrogenstasjoner over hele landet og i Canada - noe som gir potensielt enorm oppside for NEL-konsernet. Svært gledelig er det at Nikola også har valgt NELs HYON-medstifter PowerCell som leverandør av høyteknologiske svenskutviklede brenselcellesystemer - noe som sikrer tung kompetanseutvikling på brenselceller både i Sverge og tildels i Norge.

Vi ser også fram til konkretiseringen av ASKOs lastebilprosjekt sammen med Scania, og signalene fra kontinentet tyder på at flere lastebilprodusenter snuser mer konkret på hydrogendrift for tiden. Samtidig skjer det en voldsom vekst innen bestilling av hydrogenbusser, hvor flere europeiske foretak har søstervirksomheter innen lastebilnæringen. Det norske hydrogen-fylkesnettverket er godt i gang med spennende planer hvor både lastebil og bussflåter er under lupen, sammen med en rekke andre områder, som etablering av lokale verdikjeder for hydrogenproduksjon.

Hydrogendrevne tog vil også se en betydelig vekst de kommende årene. De første kontraktene for et titalls passasjertog i Tyskland er signert med Alstom og Hydrogenics - hvor norske Hexagon leverer tanksystemene. Det er intensjonsavtaler om ytterligere minst 50 tog fra flere regionale kunder i Tyskland, og flere land melder sin interesse. I høst kom den gledelige nyheten at Siemens og Ballard også entrer banen og starter produksjonen av et togsett som går i konkurranse med Alstom. Hydrogendrift i tog har derfor i 2017 for alvor tatt steget til et seriøst valg av drivlinje for togsett som opererer utenfor elektrifiserte jernbanelinjer.

En lang rekke flere spennende nyheter fra 2017 finner du oppsummert på www.hydrogen.no/hva-skjer/aktuelt

Norsk Hydrogenforum ønsker våre lesere en god jul og et godt nytt hydrogenår i 2018 - og ser fram til å servere mange spennende nyheter også neste år!

PS - flere spennende hydrogenarrangementer er under planlegging til våren - ta en titt på våre nettsider på www.hydrogen.no/hva-skjer/arrangementer 

 

* For interessant brenselcellestatistikk les Fuel Cell Industry Review 2017 på:
http://www.fuelcellindustryreview.com/