15 hydrogenprosjekter får Enova-støtte

15 prosjekter får inntil en million kroner hver i forprosjektstøtte fra Enova for å utrede muligheten for å produsere hydrogen fra fornybar kraft til maritim sektor.

04 okt. 2021


Denne gjengen hos Norwegian Hydrogen i Ålesund, f.v. Jan Arild Roppen, Jens Berge, Marielle Furnes Mannseth, Per Øyvind Voie, Ingunn Iveland, Kåre Nerem, gleder seg til å ta fatt på hydrogensamarbeidet med BKK, Tafjord Kraftproduksjon og Rauma Energi.

Forprosjektene skal bidra til å utvikle knutepunkter for hydrogenproduksjon langs norskekysten. Enova vil senere lyse ut en større konkurranse om investeringsstøtte til slike knutepunkter.

– Det er gledelig å se at markedet viser en så stor interesse for denne satsingen. Hydrogen har et stort potensial innenfor maritim transport – og nå har vi et godt grunnlag for å arbeide videre med å utvikle hydrogen til en kostnad som brukerne kan bære, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Fra Tromsø til Fredrikstad

– Forprosjektstøtten skal gi aktørene tid til å jobbe med markedsgrunnlaget samt utrede tekniske og finansielle løsninger som gjør at grønt hydrogen blir gjort tilgjengelig i maritim sektor, sier Nakstad.

De 15 prosjektene strekker seg langs hele skipsleden, fra Tromsø i nord til Fredrikstad i sør (se oversikt lenger ned). Nå vil støttemottakerne få mulighet til å arbeide ut sitt prosjekt i mer detalj.

– Det er veldig bra at Enova følger opp veikartet for hydrogen med disse forprosjektene. De vil rede grunnen for gode hydrogenprosjekter i maritim sektor, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum.

NHF mener at det innen 2025 må etableres 10 bunkringsanlegg for hydrogen og ammoniakk for nærskipsfart, for nytte- og persontransport i de største byene og langs de mest trafikkerte skipsledene.

– I de kommende hovedprosjektene ligger det hele 600 millioner kroner i potten. Skal vi nå bransjens egne mål, håper vi at det blir minimum fire prosjekter som vil motta investeringsstøtte, i denne runden. Vi har stor tro på at det vil komme flere gode prosjektutlysninger fremover, sier hun.

Samler kraftaktører rundt hydrogen

Et av prosjektene som har fått forprosjektstøtte, skal utrede en infrastruktur for hydrogen på Vestlandet. Det Ålesund-baserte selskapet Norwegian Hydrogen har gått sammen med BKK, Tafjord Kraftproduksjon og Rauma Energi om å utrede marked og lokalisering av infrastruktur for hydrogen i Møre og Romsdal og Vestland.

– Enovas ordning er målrettet, og den treffer selve kjernen i vår strategi. Å få muligheten til å arbeide sammen med disse tre partnerne om en helhetlig hydrogeninfrastruktur er helt ideelt for oss. Partnerne våre har hver for seg veldig god lokal kunnskap innenfor den geografien prosjektet dekker: Det er den beste forutsetningen for å kunne tenke helhetlig – og det er viktig når man skal bygge infrastruktur i større skala, sier CEO Jens Berge i Norwegian Hydrogen.

De 15 prosjektene som har fått støtte

Prosjekteier

Prosjekttittel

Fylke

Borg Havn IKS

Hydrogenproduksjon Borg Havn

Viken

Glencore Nikkelverk AS

Forprosjekt hydrogenknutepunkt Agder

Agder

Green H AS

Kristiansund Nærlokalisert hydrogenknutepunkt

Møre og Romsdal

Green Industry Cluster Norway

Forprosjekt hydrogenknutepunkt Grenland

Vestfold og Telemark

Htwo-Fuel AS

HTWO-FUEL - Hydrogenknutepunkt på Lutelandet

Vestland

Hydro Hydrogen AS

Fuel for zero - leading maritime to zero-emissions

 

Hydrogen Solutions AS

Forprosjekt Hydrogenhub Egersund

Rogaland

Hyfuel AS

Hydrogenknutepunkt på Fjord Base

Vestland

Mosjøen og omegn Næringsselskap KF

Hydrogen-hub Helgeland

Nordland

North Ammonia AS

North Ammonia sitt Arendalsprosjekt

Agder

Norwegian Hydrogen AS

Etablering av maritime knutepunkt for hydrogen på Vestlandet

Møre og Romsdal

NTE Energi AS

Hydrogenknutepunkt Rørvik Fra pilot til marked

Trøndelag

Statkraft AS

Maritim Hydrogen HUB Mo i Rana

Nordland

Troms Kraft AS

Prosjekt Neptun - Grønn maritim drivstoffproduksjon i Tromsø

Troms og Finnmark

TrønderEnergi Kraft AS

Hydrogenknutepunkt Midt-Norge

Midt-Norge