Foto: MAN | Hydrogenlastebil fra MAN

100 hydrogenlastebiler til Norge i 2025

Lastebilprodusenten MAN skal produsere 200 hydrogenlastebiler i 2025. Hele 100 av disse skal til Norge. - Dette er starten på utrullingen av hydrogenlastebiler og -stasjoner og en milepæl for hydrogensatsingen i Norge, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

08 april 2024

MAN er en av verdens største lastebilprodusenter. I tillegg til sin omfattende produksjon av batterielektriske lastebiler, kommer MAN nå med en betydelig hydrogensatsning. Sentrale aktører i hele verdikjeden innen produksjon og bruk av hydrogen er med, og snart kommer de 100 første hydrogendrevne lastebilene på norske veier. Oppskaleringen kan bli rask. Serieproduksjon av lastebilene kan starte i andre halvår 2026. 

- Trenger både hydrogen og batterielektrisk for å nå klimamålene

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen mener MANs satsing er viktig ikke bare for den norske hydrogensatsingen, men også for mulighetene til å nå klimamålene i transportsektoren. Miljødirektoratets vurdering er at måltallet for nye utslippsfrie lastebiler må økes til 100 prosent i 2030 dersom klimamålene skal nås.
- Da er vi avhengig av å ta i bruk både hydrogendrevne og batterielektriske lastebiler. MANs lansering markerer starten på utrullingen av hydrogenlastebiler og -stasjoner. Dette er en milepæl for hydrogensatsingen i Norge, og svært viktig for å nå klimamålene innen transport sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Godt samarbeid i hydrogen-verdikjeden

I tillegg til MAN har H2Truck-prosjektet, Vireon og det nordiske samarbeidet Next Wave (ledet av NHF) bidratt til satsningen.
- Next Wave-prosjektet skal sette fart på utrulling av hydrogenstasjoner og -lastebiler i Norden. Satsingen fra MAN passer perfekt med prosjektets ambisjoner, sier NHFs prosjektleder Lin April Løstegård.
 
Jan Carsten Gjerløw i H2Truck-prosjektet, som styrker samarbeidet mellom lastebilprodusenter, lastebilbrukere og hydrogenleverandører, har samarbeidet med MAN i lang tid for å få til denne satsingen. Han er svært fornøyd med at det nå har lykkes og at Norge får lastebilene først:  
- Det er veldig gledelig at MAN nå kommer med de første lastebilene og raskt kan skalere opp produksjonen. Mange transportører er interessert i hydrogenlastebilene, men det er krevende å være tidlig bruker av ny teknologi. Et godt samarbeid mellom aktørene i verdikjeden vil sikre at hydrogen blir tilgjengelig når lastebilene kommer. Dette er fokuset i H2Truck, og jeg er glad for at utrullingen nå endelig kan starte, sier Jan Carsten Gjerløw, daglig leder i Evig Grønn.
 
- Vi gleder oss veldig til nå å kunne tilby denne nullutslippsløsningen til interesserte kunder, sier Steinar R. Berg og Magne Skjerven, begge med ansvar for salg til storkunder hos MAN Truck & Bus Norge. 
- MANs mål med å tilby hydrogenlastebilene er å tilby en alternativ nullutslippsteknologi i segmenter som er utfordrende å elektrifisere, sier Johnny Martinsen, produktsjef last i MAN Truck & Bus Norge.
 
En forutsetning for at hydrogenlastebilene kan rulle på norske veier er at det bygges fyllestasjoner. For å sikre en koordinert utrulling har MAN jobbet tett sammen med det norske selskapet Vireon, som skal bygge et nettverk av hydrogenstasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
 
Vireon har så langt fått tilsagn om støtte fra Enova til fire stasjoner i Norge.
- Vi er klare til å bygge hydrogenstasjoner for lastebiler i Norge og har jobbet tett sammen med MAN og H2Truck for å få de første 100 hydrogenlastebilene på veien allerede i 2025, sier Per Øyvind Voie, daglig leder i Vireon.
 
Les mer i pressemeldingen fra MAN og pressemeldingen fra H2Truck.

- MANs lansering markerer starten på utrullingen av hydrogenlastebiler og -stasjoner. Dette er en milepæl for hydrogensatsingen i Norge, og svært viktig for å nå klimamålene innen transport.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen