Foto: NHF| Dr. Thorsten Helms fra Fuella i samtale med energiminister Terje Aasland under årets Hannover Messe

963 millioner fra EU til Skiga AS

Norske Skiga AS, der NHF-medlemmet Fuella er en av aktørene, er en av vinnerne i den første auksjonen i den europeiske hydrogenbanken, i tøff konkurranse med 131 andre prosjekter. Selskapet får 963 millioner kroner for å produsere fornybar ammoniakk i Vestland.

30 april 2024

Støtten fra den europeiske hydrogenbanken til Skiga AS i Skipavika i Gulen er på 81 millioner euro, eller 963 millioner kroner. 

- Dette er en gladmelding for hele den norske hydrogenbransjen. Ved å få etablert ammoniakkproduksjon lokalt, håper vi at det vil sette fart på ammoniakk til skipsfarten i Norge, sier Cornel Russi, daglig leder i Fuella, til hydrogen.no.
 
Skiga AS skal bygge en fabrikk til 4 milliarder kroner. Selskapet har inngått en industrikraftavtale (PPA) med Hafslund med varighet på 15 år og skal produsere over 100.000 tonn fornybar ammoniakk årlig. Fabrikken vil kutte CO2-utslipp med 1,1 million tonn over ti år.

– Vi gratulerer så mye med de fantastiske nyhetene, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen. -Det er både imponerende og veldig gledelig at norske aktører vinner frem i sterk internasjonal konkurranse, sier hun.
 
Også klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen gratulerer selskapet:
– Det er gledelig å se at en norsk aktør hevder seg internasjonalt. Sammen med Enovas egne satsinger på hydrogen legger dette et godt grunnlag for omstilling og utslippskutt både i skipsfarten og i industrien, sier han i en pressemelding fra Enova
 
Energiminister Terje Aasland slutter seg til gratulantene:
– Dette er fantastiske nyheter for den norske hydrogensatsingen. Gratulerer til Skiga! Vi ser nå hvor mye det betyr at Norge tar del i EUs hydrogenbank. Jeg ser frem til å følge prosjektet fremover, sier energiministeren i pressemeldingen.
 
Støtten er en del av EUs Innovasjonsfond, som finansieres av EUs klimakvotesystem. Enova er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet og bistår norske selskaper som søker om midlene:

– Dette er en stor dag for norsk industri. Vi er utrolig glade for at norske aktører sikter seg mot de europeiske støtteordningene og skaffer til veie viktige og nødvendige ressurser til omstillingen her til lands, sier Astrid Lilliestråle, avdelingsdirektør for teknologi- og markedsutvikling i Enova.
 
Enova bisto 14 norske budgivere med søknader til hydrogenauksjonen. Potten var på 800 millioner euro, og EU-kommisjonen mottok 132 bud fra 17 ulike land. I denne runden delte EU ut 719 millioner euro til syv prosjekter. De andre vinnerne var finske, spanske og portugisiske aktører, og vinnerne har fått tilsagn på mellom 8 og 245 millioner euro:


 Kilde tabell: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_2333

Vinnerne vil produsere 1,58 millioner tonn fornybart hydrogen de neste ti årene, noe som vil redusere CO2-utslippene med mer enn 10 millioner tonn.
 
Retningslinjene for neste auksjon i hydrogenbanken er nå på høring og åpner sannsynligvis høsten 2024 med budfrist i løpet av vinteren 2025
 

– Vi gratulerer så mye med de fantastiske nyhetene. Det er både imponerende og veldig gledelig at norske aktører vinner frem i sterk internasjonal konkurranse.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen