Sammenhengende verdikjede for hydrogen

Norsk Hydrogenforum takker for et hyggelig digitalt møte og intervju om analysene dere gjør av verdikjeder for hydrogen. Vi takker også for muligheten til å sende dette skriftlige innspillet. Vi følger malen fra intervjuguiden, men finner det som nevnt under intervjuet naturlig som bransjeorganisasjon å legge størst vekt på punktene om utfordringer og behovet for statlige virkemidler. Last ned hele høringssvaret nedenfor.

06 feb. 2023