Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2024

Fullfør prosjektet «Fremtidens Hurtigbåt» med statlig finansiering, omdisponer midler fra Langskip til hydrogenproduksjon til industrielle formål, styrk kapasiteten til å gjennomføre og forvalte EUs klima- og miljøregelverk og styrk kapasiteten i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er NHFs innspill til revidert nasjonalbudsjett 2024.

21 mai 2024
Hva er høringssvar?

Dette er NHFs innspill på offentlige høringer på vegne av hydrogennæringen.

Finn flere høringssvar her