NHFs innspill til Klimahandlingsplan Divisjon Drift og vedlikehold

Tunge lastebiler og arbeidsmaskiner på hydrogen begynner nå å bli tilgjengelig i markedet. Dette er kjøretøy og maskiner som etter NHFs syn har stor relevans for drift og vedlikehold av Statens vegvesens anlegg. NHF er derfor glad for at Statens vegvesen ber om markedets innspill, og håper vårt bidrag vil være nyttig i det videre arbeidet med handlingsplanen. Last ned hele høringssvaret nedenfor.

04 okt. 2023