NHFs innspill til Høyres klimameny for kommuner og fylker

NHF er veldig positive til at det lages en klimameny, og at aktuelle aktører ble invitert til å komme med innspill under utarbeidelsen. Det som er viktig fremover, er at menyen følges opp med konkrete planer og midler, slik at det gir den nødvendige forutsigbarheten for kommuner og fylkeskommuner som har utfordringer med å nå sine budsjetter. Klimamenyen inneholder en god del om infrastruktur og krav som virkemiddel og det er veldig bra. Nedenfor angir vi noen punkter hvor vi mener det bør gjøres endringer i teksten. Endringsforslagene er i stor grad knyttet til et ønske om å sikre likebehandling av nullutslippsteknologiene el og hydrogen. På noen av punktene har vi også tatt inn en kort begrunnelse for endringsforslagene. Last ned hele høringssvaret nedenfor.

19 sep. 2023