NHFs innspill til Enovas programmer Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner og Utslippsfrie anleggsmaskiner

Per nå er det få hydrogendrevne anleggsmaskiner tilgjengelig på markedet, men det pågår et intensivt arbeid globalt. Det gjøres også et viktig arbeid med konvertering av eksisterende maskiner. Et eksempel på konvertering er Applied Hydrogens Enova-støttede pilotprosjekt for å bygge og demonstrere hydrogendrevne gravemaskiner og fyllestasjoner for å betjene det tyngste segmentet av anleggsdrift. Vi mener denne typen prosjekter er avgjørende for å øke tilgjengeligheten av hydrogendrevne maskiner fremover. Piloter drives også av JCB i Storbritannia, både for maskiner og mobile fyllestasjoner. Det finnes tilgjengelig utstyr for utslippsfri byggeplasser, der for eksempel NAPOP kan levere mobile brenselcelledrevne generatorer som produserer elektrisk energi, og en hydrogendrevet varmesentral. Vi mener at denne typen løsninger også bør kunne støttes gjennom Enovas helhetlige tilbud for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Last ned hele høringssvaret nedenfor.

16 okt. 2023