NHFs høringssvar til transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag

Regjeringen har gjennom Nasjonal Transportplan satt ambisiøse mål for innfasing av lette og tunge utslippsfrie kjøretøy. Etablering av infrastruktur for nullutslipp i alle transportsegmenter er avgjørende for at det skal være mulig å nå utslippsmålene. Måloppnåelsen i denne sektoren er viktig for at vi skal kunne nå de nasjonale utslippsmålene. Nasjonal transportplan 2025-2036 må derfor inkludere konkrete målsettinger for infrastruktur for hydrogen til veitransport, sjøtransport, jernbane og luftfart. Last ned hele høringssvaret nedenfor.

30 juni 2023