NHFs høringssvar til KVU GREEN

Å ta i bruk hydrogen på enkelte jernbanestrekninger vil utløse grønn industriutvikling og fremskynde utslippsreduksjoner også i andre sektorer, som industri, skipsfart, landtransport, bygg og anlegg og etter hvert luftfart. Innfasing av hydrogen vil dermed ha betydelige positive ringvirkninger utover jernbanestrekningen i seg selv. Det gir lavere kostnad for den enkelte bruker, bidrar til større reduksjon av klimagassutslipp og til raskere markedsutvikling. Last ned hele høringssvaret nedenfor.

18 sep. 2023