Krav til CO2-utslipp for produsenter av kjøretøy

EUs utslippskrav til person- og varebiler er en viktig driver av utviklingen av utslippsfrie kjøretøy. Etter at Norge i flere år har hatt en enestående posisjon når det gjelder å ta i bruk elektriske personbiler, ser vi nå at det er en positiv utvikling også i andre land. Det skyldes ikke minst et samspill mellom EUs og nasjonale myndigheters krav, og bilprodusentenes utvikling av nye utslippsfrie modeller som i større grad dekker markedets behov. Last ned hele høringssvaret nedenfor.

13 okt. 2023