Innspill til Strømprisutvalgets rapport «Balansekunst»

I tillegg til å være en industri som kan bidra til reduserte klimagassutslipp og betydelig verdiskaping i årene fremover, kan hydrogen med sin fleksibilitet være en løsning på flere utfordringer i energisystemet.

15 des. 2023

I tillegg til å være en industri som kan bidra til reduserte klimagassutslipp og betydelig verdiskaping i årene fremover, kan hydrogen med sin fleksibilitet være en løsning på flere utfordringer i energisystemet.

NHF er i stor grad enig med Strømprisutvalget sin rapport og mener det er svært positivt at de har tatt med hydrogen som en fleksibel forbruker og lagringsmedium inn i sine analyser. Last ned hele høringssvaret nedenfor.

Les høringssvaret her

Hva er høringssvar?

Dette er NHFs innspill på offentlige høringer på vegne av hydrogennæringen.

Finn flere høringssvar her