Innspill til støtteprogram for tunge nullutslippskjøretøy fra NHF

NHF la 8. november frem en oppdatert kartlegging av de offentlige kjente hydrogen- og ammoniakkprosjektene i Norge. Siden april i år har antallet prosjekter økt fra 126 til 179. 59 av prosjektene er knyttet til produksjon av hydrogen. Samlet har disse prosjektene en produksjonskapasitet på over 11 000 MW i 2030, fra fornybar og lavkarbon hydrogen. Per november foregår det produksjon på fem lokasjoner i Norge. I tillegg har fire tatt investeringsbeslutninger. Disse 9 prosjektene tilsvarer kun 6,5 - 8,8 prosent av planlagt produksjonskapasitet for 2025. Utviklingen vi ser i markedet nå, er dessverre at investeringsbeslutninger settes på vent. Det er derfor av stor betydning at det bygges opp en etterspørsel etter hydrogen i Norge, og at det i en innledende fase stimuleres til økt kjøp og bruk av tunge kjøretøy på hydrogen, som vil bli en viktig avtaker av hydrogen. Last ned hele høringssvaret nedenfor.

16 nov. 2023