Innspill til Regional plan for fornybar energi

Det er svært positivt at Vestland fylkeskommune nå skal vedta en regional plan for fornybar energi med et tilhørende handlingsprogram. Skal vi lykkes med det grønne skiftet, må produksjonen av fornybar energi økes for å: - sikre etablering av ny industri - omstilling av eksisterende industri, - muliggjøre utslippsfri transportsektor. Les hele høringssvaret nedenfor.

20 feb. 2023