Innspill til programkriterier hydrogen og ammoniakk i fartøy

Det er veldig bra at Enova lanserer nye programmer som vil kompensere for en større grad av de merkostnadene som aktørene som ønsker å gå i front og ta i bruk hydrogen- og ammoniakkdrevende fartøy påføres. Det har blitt særdeles godt mottatt i medlemsmassen i NHF. Last ned hele høringssvaret nedenfor.

06 sep. 2023