Innspill til Nasjonal transportplan 2025-2036

Transportsektoren må gjennomføre en rekke tiltak dersom vi skal nå klimamålene for 2030, og NTP som planverktøy bør i større grad stille krav og etterspørre nullutslipp.

11 juni 2024
Hva er høringssvar?

Dette er NHFs innspill på offentlige høringer på vegne av hydrogennæringen.

Finn flere høringssvar her