Innspill til Klimautvalget

Klimautvalgets utredning er viktig. Den identifiserer hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Det første delmålet er 2030, og mye tyder dessverre på at vi ikke vil nå de klimamålene vi har satt fram til da. Vi er på etterskudd, så tempoet i omstillingsarbeidet må opp. Klimautvalget har en rekke gode anbefalinger og forslag. I vårt høringssvar beskriver vi hvilken rolle hydrogen kan spille i tilknytning til disse.

27 feb. 2024
Hva er høringssvar?

Dette er NHFs innspill på offentlige høringer på vegne av hydrogennæringen.

Finn flere høringssvar her