Foto: Jon Erling Fonneløp| NHFs Tor Kristian Haldorsen deltok i KLDs innspillsmøte 18. april.

Innspill til Enovas styringsavtale 2025-2029

Enova har en nøkkelrolle for at Norge skal nå sine klimamål. Utformingen av styringsavtalen frem til 2029 vil være avgjørende for hvordan Enova kan utøve sin rolle. Ifølge Miljødirektoratets oppdaterte kunnskapsgrunnlag om nødvendige klimatiltak frem mot 2035, vil hydrogen bidra med viktige utslippskutt i industrien og i transportsektoren. For å utnytte mulighetene som hydrogen gir, er det av stor betydning at styringsavtalen, i tillegg til teknologiutvikling og markedsintroduksjon, legger til rette for utrulling og oppskalering av hydrogen.

07 mai 2024
Hva er høringssvar?

Dette er NHFs innspill på offentlige høringer på vegne av hydrogennæringen.

Finn flere høringssvar her