Innspill til Enovas program «Hydrogenproduksjon til maritim transport 2027»

NHF er enig i programmets formål om å bygge opp under de første verdikjedene for hydrogen som drivstoff i maritim sektor i Norge. De første prosjektene blir en viktig del av den kommende utrullingen av infrastrukturen for hydrogen til maritim transport. Her ønsker vi å legge til at det er av stor betydning at fremtidige støtteordninger også legger til rette for oppskalering av hydrogenproduksjon i takt med markedets behov.

04 mars 2024
Hva er høringssvar?

Dette er NHFs innspill på offentlige høringer på vegne av hydrogennæringen.

Finn flere høringssvar her