Høring - Regionalplan for grønn industri

Det er positivt at Rogaland fylkeskommune nå skal vedta en regionalplan for grønn industri. Grønn industriutvikling henger tett sammen med krafttilgang og energiutnyttelse, og det er viktig at planen har et så tydelig fokus på dette. Skal vi lykkes med det grønne skiftet må produksjonen av fornybar energi økes for å sikre etablering av ny og omstilling av eksisterende industri, og for å gjøre omstillingen til en utslippsfri transportsektor mulig. Mange kommuner og fylkeskommuner er bekymret for at mangel på tilgang til fornybar kraft eller nødvendig effekt vil gjøre at planlagte hydrogenprosjekter ikke kan gjennomføres. Krafttilgang er derfor løftet opp som et viktig tema i Fylkesnettverket i 2023. Last ned hele høringssvaret nedenfor.

31 mars 2023